Sympozjum w Zakopanem_24-26 stycznia 2020 r.

 

SYMPOZJUM

"Wodór w infrastrukturze gazowej"

 

Zakopane, 24 - 26 stycznia 2020 r.

(Hotel Nosalowy Dwór, ul. Oswalda Balzera 21d)

nd

 

 

W dniach 24-26 stycznia 2020 rokuZakopanem   Izba Gospodarcza Gazownictwa organizuje Sympozjum.

 

Tematem przewodnim spotkania jest Wodór w infrastrukturze gazowej”.

 

Celem spotkania jest wymiana informacji i poglądów nt. wodoru jako nowoczesnego i bezpiecznego paliwa.

Dyskutowane będą rozwiązania systemowe dla wykorzystania wodoru w branży.

Sesje i panele w gronie znamienitych, wybitnych ekspertów, naukowców oraz gości zagranicznych będą podstawą do stworzenia nowej wizji rozwoju sektora paliwowo – energetycznego w Polsce z wykorzystaniem wodoru.

Mamy nadzieję, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu, Sympozjum stanie się ważnym miejscem   wymiany opinii w kwestiach dot. innowacji i rozwoju polskiej infrastruktury gazowej. Wierzymy, że merytoryczna część wystąpień i przeprowadzonych dyskusji Sympozjum spełni Państwa oczekiwania.

 

Jak co roku liczymy na Państwa obecność.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym prestiżowym Wydarzeniu.

 

 

Na Państwa zgłoszenia przesłane na adres: [email protected] czekamy do 31.12.2020 r. 

Program Sympozjum będzie dostępny po uzyskaniu potwierdzeń prelegentów i panelistów

  

PARTNER GŁÓWNY

 

pgnig

 

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada akcje/udziały w blisko 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. Spółka od ponad 20 lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Do grupy PGNiG SA należy PGNiG Upstream Norway AS, która od 10 lat prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim. Z kolei spółka PGNiG Supply & Trading GmbH z siedzibą w Monachium zajmuje się handlem gazem w Europie Zachodniej.

  

 PARTNERZY

 

 

gsp

 

Gas Storage Poland sp. z o.o. jest państwowym operatorem systemu magazynowania gazu (podziemnych magazynów gazu). Podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.  Spółka jest ważnym podmiotem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zapewnienie dostępu do rezerw gazu ziemnego. Należy do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Gas Storage Poland Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do i odbieranymi z  instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw.  Spółka jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i  niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji. Gas Storage Poland współpracuje również z innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych w naszym kraju.

 

 

 

termika

 

PGNiG TERMIKA jest drugim w Polsce co do wielkości producentem ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji czyli skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w trakcie tego samego procesu technologicznego. W zakładach PGNiG TERMIKA wytwarzamy 11% produkowanego w Polsce ciepła sieciowego oraz ponad 2% energii elektrycznej dla krajowego systemu elektroenergetycznego zapewniając bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom oraz jednostkom przemysłowym.

 

 

 

 

 PATRONAT MEDIALNY

 

 

ba

 

CIRE

 

cng

 

 

e24

 

 

 

g

 

 

PG

 

 

PI

 

 

wnig

 

 

wnp

 

 

 

 

 


W załączeniu:

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Program Sympozjum