Relacja z konferencji IGG "Nowe segmenty rozwoju gazownictwa" 24-25 października 2019 r. (Lublin)

Kolejna cykliczna konferencja Izby Gospodarczej Gazownictwa poświęcona była strategii inwestycyjnej sektora gazowniczego oraz rozwojowi rynku LNG w Polsce.

Obraz zawierający sufit, osoba, wewnątrz, ściana

Opis wygenerowany automatycznie

Łukasz Kroplewski, prezes IGG, otwierając konferencję zwrócił uwagę, że wśród uczestników jest mały i średni biznes obok wielkich grup kapitałowych, głównych inwestorów w sektorze. Podkreślił, że oznacza to, iż branżowy samorząd gospodarczy jest dobrym forum dialogu i współpracy wszystkich firm angażujących się w rozwój polskiego gazownictwa.

Paweł Pikus, wicedyrektor departamentu ropy i gazu w ministerstwie energii, skoncentrował się na kwestiach regulacyjnych w sektorze gazowniczym. Omówił zmiany, które się dokonały w minionej kadencji sejmu, zarówno zakresie regulacji ustawowych jak i przepisów wykonawczych. Kolejnymi wyzwaniami są jednak regulacje unijne i konieczność ich implementacji do prawa krajowego. Kluczową kwestią dla przyszłości sektora jest dylemat, jaki pojawił się na poziomie europejskim, gdy chodzi o rolę gazu ziemnego. Tak na poziomie Komisji Europejskiej, jak Europejskiego Banku Inwestycyjnego mówi się, że przyszłość energetyki to energetyka zielona. Gaz ziemny na poziomie europejskim zaczyna tracić na znaczeniu. Polskie stanowisko jest takie, że chcemy zapewnić gazowi ziemnemu rolę w skutecznej transformacji w kierunku bezemisyjnej gospodarki, co oznacza także finansowanie infrastruktury gazowej.

Pierwsza sesja tematyczna poświęcona była inwestycjom w polskim gazownictwie. Krzysztof  Potera, dyrektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A., zaprezentował opracowany w spółce jedyny w Polsce zintegrowany system zarządzania złożem. System ten pozwala przygotować plany zagospodarowania złóż, optymalizować produkcję i zarządzanie złożem, a także rewitalizację starych złóż.

Obraz zawierający sufit, wewnątrz, pomieszczenie, ściana

Opis wygenerowany automatycznie

W kolejnej prezentacji, Marian Żołyniak, prezes zarządu PSG sp. z o.o., przedstawił mapę aktywności inwestycyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa na terenach niezgazyfikowanych. W ramach realizowanego „Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w latach 2018-2022”,  PSG planuje gazyfikację 300 gmin na terenie całej Polski.  Realizacja tego programu ma sprawić, że w 2022 roku blisko 90% mieszkańców Polski będzie żyło na terenach zgazyfikowanych.

Wyspowa gazyfikacja PSG była tematem również kolejnego wystąpienia. Wioletta Czemiel-Grzybowska, członek zarządu PSG sp. z o.o. przedstawiła wyzwania związane z gazyfikacją kraju poprzez budowę mikroinstalacji LNG. Zwróciła uwagę, że mikroinstalacje są istotnym elementem programu gazyfikacji ze względu na ich stosunkowo niewielki koszt, krótki czas budowy i możliwość szybkiego przeniesienia w inne miejsce, co w przypadku pregazyfikacji jest bardzo istotne.