W sprzedaży nowe Dokumenty Standaryzacyjne

 

W sprzedaży nowe Dokumenty Standaryzacyjne

 

Informujemy, że zostały wprowadzone do sprzedaży 

znowelizowane Standardy Techniczne:

  • ST-IGG-0702:2019 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postepowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu
  • ST-IGG-0703:2019 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni
  • ST-IGG-0704:2019 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi
  • ST-IGG-0705:2019 Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT)

oraz nowe Wytyczne Techniczne

  • WT-IGG-2101:2019 Projektowanie, budowa i użytkowanie gazociągów polietylenowych do 1,0 MPa. Wymagania i zalecenia.
  • WT-IGG-3401:2019 Rurociągi kompozytowe ze wzmocnionych materiałów termoplastycznych do transportu węglowodorów.

Standardy Techniczne oraz Wytyczne Techniczne są dostępne w sprzedaży w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Informacja o cenie oraz aktualnych rabatach znajduje się w cenniku publikowanym na stronie internetowej IGG. W zakładce Standardy, znajdują się informacje o sprzedaży Dokumentów Standaryzacyjnych oraz Norm Zakładowych PGNiG SA.

Sprzedaż odbywa się zgodnie z Regulaminem sprzedaży Dokumentów Standaryzacyjnych Izby Gospodarczej Gazownictwa

Zapraszamy do składania zamówień poprzez formularz zamówienia lub sklep internetowy na stronie www IGG, w zakładce Standardy.

Zamówienia: [email protected]