Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG

Dla wypracowania wspólnego stanowiska branży zostanie powołany przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu. W ramach prac Zespołu będą konsultowane m.in. zagadnienia związane z obrotem energią i gazem przez Towarową Giełdę Energii. Stanowisko branży będzie prezentowane w trakcie prac Rady Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii (TGE) przez Przedstawicieli IGG.

Rada Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii (TGE) została powołana w celu  wspierania rozwoju transparentnych i niedyskryminujących rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących rozwoju rynków prowadzonych przez TGE. W związku z tym, że zgodnie z Regulaminem Rady Rynku, jednym z Podmiotów wchodzących do Rady Rynku jest Izba Gospodarcza Gazownictwa, Zarząd Izby zgłosił dwie Przedstawicielki IGG do prac w Radzie Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii. Dodatkowo zostanie wybrany jeden stały zastępca Przedstawicieli IGG przy Radzie Rynku.