Ankieta IGG dot. gospodarki wodorowej

W ramach toczących się prac Grupy Ekspertów ds. Wodoru przy IGG została wysłana do firm członkowskich IGG prośba o zdalne wypełnienie ankiety dotyczącej tematyki gospodarki wodorowej oraz aktywności badawczo-rozwojowej w tym zakresie. Wyniki ankiety posłużą Grupie Ekspertów do oceny skali zainteresowania firm członkowskich IGG tematem wodoru oraz określenia aktualnych potrzeb branży gazowniczej w tym obszarze.

Firmy Członkowskie, które jeszcze nie wypełniły ankiety prosimy o jej uzupełnienie w terminie do 23.04.2020 r.