Powołanie Zespołu konsultacyjnego ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG

Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG został powołany przez Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa Uchwałą nr 11 z dnia 22.05.2020 r.

Zadaniem Zespołu konsultacyjnego jest każdorazowe wypracowanie wspólnego stanowiska branży, które z kolei będzie prezentowane w trakcie prac Rady Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii (TGE) przez Reprezentanta IGG.

Rada Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii (TGE) spiera rozwój transparentnych i niedyskryminujących rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących rozwoju rynków prowadzonych przez TGE. W związku z tym, że zgodnie z Regulaminem Rady Rynku, jednym z Podmiotów wchodzących w skład Rady Rynku jest Izba Gospodarcza Gazownictwa, Zarząd Izby zgłosił dwóch Reprezentantów IGG do prac w Radzie: Panią Beatę Stępniak i Panią Beatę Wittmann. W celu zapewnienia ciągłości reprezentowania wspólnego stanowiska branży, przez przedstawiciela IGG podczas prac Rady Rynku, został powołany Stały Zastępca Reprezentanta IGG w Radzie Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii (TGE) Pan Krzysztof Noga.

W skład Zespołu konsultacyjnego ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG  wchodzą m.in. zgłoszone wcześniej przez Zarząd Izby dwie Reprezentantki IGG do prac w Radzie Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii oraz jeden Stały Zastępca Reprezentanta IGG przy Radzie Rynku.

Skład Zespołu konsultacyjnego ds. Rynku Energii i Gazu przy IGG:

 1. Beata Stępniak - PGNiG S.A. Reprezentantka IGG w Radzie Rynku przy TGE,
 2. Beata Wittmann - Gas Storage Poland - Reprezentantka IGG w Radzie Rynku przy TGE,
 3. Krzysztof Noga - EWE Energia - Stały Zastępca Reprezentanta IGG przy Radzie Rynku,
 4. Stanisław Brzęczkowski - GAZ-SYSTEM S.A.,
 5. Mariusz Dymkowski - PSG sp. z o.o.,
 6. Kamil Iwicki - Wawrzynowicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna,
 7. Piotr Kaczmarek - Fiorentini Polska,
 8. Krzysztof Kostrubiec - PSG sp. z o.o.,
 9. Piotr Kuś - GAZ-SYSTEM S.A.,
 10. Anna Kwiecińska - Gas Storage Poland,
 11. Wojciech Nalewajko - SIME Polska sp. z o.o.,
 12. Kinga Nowak - DUON Dystrybucja,
 13. Olga Oczkowska - SIME Polska sp. z o.o.,
 14. Katarzyna Staręga - Gas Storage Poland,
 15. Paweł Szaniewski - EWE Energia,
 16. Adam Wawrzynowicz - Wawrzynowicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna,
 17. Marta Zapart-Choma  - GAZ-SYSTEM S.A.,
 18. Emil Ziąbski  - PGNiG S.A. Oddział Obrotu Hurtowego.