Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Śp. Adama Bochenka

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 1 kwietnia 2021 r. zmarł  

 

Śp.  Adam BOCHENEK

 

 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa

oraz Członek założyciel Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Przez 30 lat był Prezesem Zarządu firmy ANTICOR, później Członkiem Zarządu.

 

Jego odejście stanowi niepowetowaną stratę dla nas wszystkich

i z trudnym do wysłowienia smutkiem przekazujemy tę informację.

Pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach.

 

Najszczersze wyrazy  współczucia

RODZINIE I BLISKIM

 

składają

Zarząd, Pracownicy oraz Członkowie

Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

 

AB