Zaproszenie na Konferencję Naukowo-Techniczną FORGAZ 2022

f

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny organizuje Konferencję Naukowo-Techniczną FORGAZ 2022 „Techniki i technologie dla gazownictwa”.

Hasłem przewodnim jubileuszowej X edycji Konferencji jest Zielona przyszłość gazownictwa - paliwa odnawialne.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2022 roku w hotelu

Radisson Blu Hotel & Residences w Zakopanem.

 

Tematyka Konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z wytwarzaniem,

transportem, magazynowaniem i użytkowaniem gazu ziemnego oraz paliw

pochodzących z odnawialnych źródeł energii, w tym zagadnienia dotyczące:

  •  biogazu i biometanu jako paliwa doby transformacji energetycznej i niezależności energetycznej,
  • wodoru jako paliwa przyszłości w transporcie, energetyce i gazownictwie,
  •  magazynowania energii odnawialnej w systemie gazowym,
  • wyzwań dla operatorów sieci gazowych w kontekście strategii metanowej UE i projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym,
  • mechanizmów wsparcia dekarbonizacji sektora gazowego w zakresie prac B+R,
  • nowych technologii pomiarowych w zakresie ilości i jakości paliw gazowych,
  • nowych technologii do budowy sieci gazowych, w tym technologii Hydrogen Ready,
  • bezpieczeństwa użytkowania gazów odnawialnych i ich mieszanin z gazem ziemnym,
  • przemysłu gazowniczego w trosce o klimat i środowisko

 

Dodatkowe informacje na temat Konferencji znajdą Państwo w zakładce igg Współpraca.

 

BIURO IGG