SYMPOZJUM, ZAKOPANE 2017

 

SYMPOZJUM

"Hub gazowy - projekt strategiczny SOR.
Nadzieje i wyzwania."

Zakopane, 20-22 stycznia 2017 r.

LITW

W dniach 20 - 21 stycznia 2017 roku w Zakopanem odbyło się organizowane przez Izbę Gospodarcza Gazownictwa  Sympozjum pt. "Hub gazowy - projekt strategiczny SOR. Nadzieje i wyzwania."

Celem organizowanego Sympozjum była wymiana informacji, doświadczeń i poglądów związanych z funkcjonowaniem hubów gazowych na świecie

W trakcie Sympozjum poruszone zostały m.in. następujące kwestie:

  • Doświadczenia światowe funkcjonowania hubów gazowych.
  • Niezbędne warunki regulacyjne dla powstania Hubu w Polsce.
  • Infrastruktura gazownicza w Polsce i konieczne działania dla powstania Hubu.
  • Przyszłość transportu w basenie Morza Bałtyckiego.
  • Znaczenie giełd i platform obrotu gazem dla funkcjonowania Hubów.

W trakcie podsumowującego Sympozjum panelu dyskusyjnego omówione zostały najważniejsze problemy polskiego rynku gazu w kontekście utworzenia Hubu.

Mamy nadzieję, iż dzięki wspólnemu wsparciu i zaangażowaniu, Sympozjum stało się ważnym miejscem wymiany opinii i doświadczeń w kwestiach dot. dalszego funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku gazu.

 

PARTNER STRATEGICZNY 

 

 

 

PGNIG

 

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim. http://www.pgnig.pl

 

 

                    

 

PARTNERZY KONGRESU

 

PSG

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest krajowym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego. Poprzez sieć gazociągów o długości ok. 180 tys. km. PSG w sposób bezpieczny i niezawodny,  dostarcza ponad 9 mld m3 gazu rocznie do ok. 7 mln odbiorców końcowych.

PSG sp. z o.o. jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ok. 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski.

Zgodnie z nową Strategią PSG na lata 2016-2022, która została wypracowana wspólnie ze Stroną Społeczną, od 1 stycznia 2017 r. Polska Spółka Gazownictwa będzie miała strukturę:

  • Centrala 
  • 17 Zakładów Gazowniczych
  • 167 Gazowni oraz 64 Placówki Gazownicze.

Rozwój gospodarczy Polski zależy w dużej mierze od stopnia zgazyfikowania obszarów słabo rozwiniętych. Tam, gdzie jest gaz sieciowy, rozwija się przedsiębiorczość.

Obecnie na 2479 gmin w Polsce tylko 1434 gminy są zgazyfikowane. Polska Spółka Gazownictwa do 2022 r. zamierza zrealizować plan gazyfikacji 74 nowych gmin oraz przyłączyć do sieci ok. 350 tys. nowych odbiorców.

 

 

GSP


 

Gas Storage Poland sp. z o.o. jest operatorem systemu magazynowania gazu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.

Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do  i  odbieranymi z  instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i  niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.

Gas Storage Poland sp. z o.o. współpracuje z  innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych. Jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

 

tt1

Transition Technologies to polska firma informatyczna, która nieprzerwanie od 1991 roku tworzy autorskie systemy informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych i międzynarodowych klientów. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach jedynie dla wybranych sektorów rynku, a szczególnie dla energetyki, gazownictwa i przemysłu.

Autorskie systemy Transition Technologies dla rynku energii elektrycznej oraz gazu zostały wdrożone w ponad 500 obiektach energetycznych na całym świecie. W Polsce większość wytwórców i sprzedawców energii korzysta z co najmniej jednego z produktów Transition Technologies dostępnych w chmurze. Rozwiązania spółki pozwalają optymalizować zarządzanie podziemnymi magazynami gazu oraz lepiej zarządzać procesami w elektrowni, jak również  redukować emisję CO2.

Transition Technologies to także eksperci w tworzeniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. Działając w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz wykorzystując aktualną wiedzę na temat obowiązujących standardów, dostarczamy usługi projektowe, inżynierskie oraz wdrożenia autorskich rozwiązań opartych o Rozproszone Systemy Sterowania, Programowalne Sterowniki Logiczne oraz Komputery Przemysłowe.

Grupa Transition Technologies posiada 9 biur w Polsce, oddziały sprzedażowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz filię w Stanach Zjednoczonych. Transition Technologies zatrudnia obecnie ponad 1100 pracowników. www.tt.com.pl