Zmiany w Prezydium Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

ZMIANY W PREZYDIUM ZARZĄDU

IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA

 

W związku z cofnięciem pełnomocnictwa dla p. Tomasza Blacharskiego do reprezentowania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, w dniu 17 sierpnia 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające skład Prezydium Zarządu IGG.

W tajnym głosowaniu Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu wybrał p. Dariusza Brzozowskiego.

Prezes Zarządu p. Łukasz Kroplewski w imieniu Zarządu podziękował p. Tomaszowi Blacharskiemu za zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz Izby Gospodarczej Gazownictwa, zaś nowo wybranemu Wiceprezesowi pogratulował objęcia stanowiska i życzył owocnej współpracy.

 

DB

 

Pan Dariusz Brzozowski z branżą gazowniczą związany jest od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

 

Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu.

 

Pan Brzozowski jest Prezesem Zarządu EWE energia Sp. z o.o. od 2000 roku. Od 2007 roku jest członkiem zarządu EWE Polska, od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu EWE zielona energia, od roku 2006 wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN.