WARSZTATY "Ochrona rurociągów przed korozją i zagadnienia dotyczące biogazu a standardy techniczne IGG"

 


WARSZTATY 
 

Ochrona rurociągów przed korozją i zagadnienia dotyczące biogazu
a standardy techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

 

W dniu 16 października 2017 r. w Warszawie odbyły się organizowane przez IGG warsztaty techniczne w temacie: Ochrona rurociągów przed korozją i zagadnienia dotyczące biogazu a standardy techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

Podczas warsztatów odbyły się:

  • prelekcje ekspertów odnoszące się do ochrony antykorozyjnej, w tym dotyczącej rurociągów,
  • panel dyskusyjny dotyczący biogazu z udziałem specjalistów w tej dziedzinie;
  • prezentacje standardów technicznych IGG z zakresu ochrony przed korozją zewnętrzną stalowych rurociągów lądowych oraz laboratoryjnych i procesowych chromatografów gazowych;
  • omówiono nowe i będące w opracowaniu standardy i wytyczne techniczne IGG.

 

Więcej informacji w załączonej Agendzie.