Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

 

Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej

 

Politechnika Warszawska zaprasza na Studia Podyplomowe INŻYNIERIA GAZOWNICTWA Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

 

Zakres merytoryczny zajęć prowadzonych na studiach składa się z sześciu obszarów tematycznych:

I. Komputerowe metody obliczeniowe sieci gazowych

II. Techniczne problemy transportu i magazynowania gazu

III. Techniczne problemy dystrybucji i użytkowania gazu

IV. Zasady efektywnej eksplantacji sieci gazowych

V. Liberalizacja rynku gazu w Polsce

VI. Handel i obrót gazem w Polsce i Unii Europejskiej

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technikami oraz metodami zarządzania w gazownictwie.

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (inżynierskim, magisterskim lub licencjackim), pracujących w sektorze gospodarki związanej z gazownictwem, bądź rozwijających swój dotychczasowy obszar zainteresowań zawodowych.

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia są dwusemestralne, w ogólnym wymiarze około 300 godzin wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Nauka trwa przez dziewięć miesięcy od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: Sekretariat Studiów Podyplomowych, dr inż. Małgorzata Kwestarz - tel. 502 27 42 41 lub e-mail: [email protected]

 

Więcej informacji i zakres merytoryczny Studium na stronie: www.ig.is.pw.edu.pl