Studia Podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej

 

Studia Podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej

 

Politechnika Wrocławska zaprasza na studia podyplomowe

„Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych”

 

 

Program obejmuje 275 godzin zajęć i wycieczki m.in. do Kopalni Gazu Kościan-Brońsko, PMG w Bonikowie i w Wierzchowicach.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy: POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, INSTYTUTU NAFTY I GAZU z Krakowa, firm: GAZOPROJEKT S.A., GAZ-SYSTEM S.A., EUROPOLGAZ S.A.

 

Szczegóły na stronie www.cku.pwr.edu.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu Magdalena Olejnik, magdalena.olejnik@pwr.edu.pl, tel. 71 340 75 19