Konferencja: Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, Jachranka 14-15.11.2017

 

KONFERENCJA

Krajowe rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej

Jachranka, 14-15 listopada 2017 r. 

 

x

 

Mając na uwadze wyzwania jakie stoją przed branżą gazowniczą Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała w dn. 14-15 listopada 2017 r. w Jachrance k/ Warszawy konferencję

pt. „Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej”

Gościem konferencji - w trakcie której omówione zostały kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem infrastruktury energetycznej - był p. Andrzej Piotrowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, który wystąpił z referatem pt. "Cyberbezpieczeństwo w sektorze energii". 

W tym kontekście poruszone zostały zarówno zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa instalacji energetycznych, jak i najnowocześniejszych możliwości technicznych w zakresie diagnostyki i monitoringu sieci gazowych. Znaczenie standaryzacji technicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej przedstawił pokrótce p. Jacek Jaworski, Członek Zarządu  IGG. Podczas spotkania zostanły również zaprezentowane - kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego - plany inwestycyjne strategicznych spółek branży gazowniczej oraz możliwości dot. dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w energetyce, w tym w ramach projektów realizowanych we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na koniec spotkania Przewodniczący Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy IGG przedstawił informacje dotyczące nowoczesnych metod rozwiązywania sporów w drodze mediacji. Poszczególne bloki tematyczne podsumowały panele dyskusyjne z udziałem prelegentów i zaproszonych gości.

Mamy nadzieję, iż wymiana opinii i doświadczeń oraz określenie potrzeb branży gazowniczej przyczynią się do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej zapewniając optymalny poziom jej funkcjonowania i rozwoju, w szczególności w kontekście realizacji planowanych, strategicznych - z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego - inwestycji infrastrukturalnych.

 

 

PARTNER STRATEGICZNY:

 

xxx

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

 

  PATRONAT HONOROWY

 

xxx

 

xx

 

PATRONAT MEDIALNY:

      pg  ba

 ci                 xx

 

Program Konferencji i Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu