SPOTKANIE EKSPERTÓW ds. METANU Z KOPALŃ WĘGLA


SPOTKANIE EKSPERTÓW
ds. METANU Z KOPALŃ WĘGLA

Genewa, 23-26 października 2017 r. 

 

gen

 

W dniach 23-26 października br. w siedzibie ONZ - Palais des Nations w Genewie, odbyło się XII spotkanie Grupy Ekspertów do spraw metanu z kopalń węgla. Z ramienia IGG i PGNiG SA w wydarzeniu udział wziął Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, który wraz z doktorem Januszem Jureczką, Dyrektorem śląskiego oddziału PIG-PIB, aktywnie prezentowali stanowisko PGNiG. W obradach uczestniczyli również prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek i doktor Jacek Skiba z Głównego Instytutu Górnictwa oraz doktor Piotr Kasza z Instytutu Nafty i Gazu.

Tematyka sesji skupiła się między innymi na problemie opuszczonych wyrobisk węgla kamiennego, z których w dalszym ciągu wydostaje się duża ilość metanu, który mógłby zostać wykorzystany do wytwarzania energii. Jednym z najważniejszych punków obrad były prezentacje dwóch nowopowstałych w Polsce i Chinach Międzynarodowych Centrów Doskonałości do spraw Metanu z Pokładów Węgla (ICE-CMM).

Pierwsze na świecie Centrum ICE-CMM otwarto w czerwcu br. w Polsce. Zostało ono założone przy współpracy PGNiG SA z Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Nafty i Gazu oraz Głównym Instytutem Górnictwa i działa pod auspicjami Izby Gospodarczej Gazownictwa. PGNiG jest członkiem ICE-CMM aktywnie wspierającym jego działalność. Dzięki Centrum Spółka będzie miała stały dostęp do najnowszych badań, informacji i dokumentów dotyczących metanu z kopalń opracowanych i pozyskanych w ramach działalności ICE-CMM. Informacje te stanowić będą ważny materiał merytoryczny dla PGNiG. Przewodniczącym Prezydium Centrum ICE-CMM Poland w lipcu tego roku został Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA.

Podczas prezentacji polskiego Centrum ICE-CMM w Genewie przedstawiony został plan działań ICE-CMM w Polsce na lata 2017 – 2018. W najbliższym czasie planowane jest ukończenie tłumaczenia dokumentu Best Practice Guidance for Effective Methane Drainage and Use in Coal Mines (pol. Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w dziedzinie efektywnego ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach węgla). W 2018 roku przygotowane zostaną stanowiska Centrum ICE-CMM na Global Methane Forum. Planowana jest wizyta delegacji chińskiego Centrum ICE-CMM w Polsce i specjalnie zorganizowane z tej okazji spotkania tematyczne. Kolejno odbędą się międzynarodowe warsztaty z zakresu technologii i metod drenażu metanu z pokładów węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem problemów i szans związanych z rozwojem projektów CBM. Podczas XIII spotkania Grupy Ekspertów do spraw metanu z kopalń węgla, odbywającego się w Genewie, zostanie przedstawiony raport z działalności Centrum. Opracowane zostaną studia przypadków na temat wdrażania Najlepszych Praktyk w zakresie efektywnego drenażu metanu oraz wykorzystania w eksploatacji kopalń węgla kamiennego w Polsce i innych krajach współpracujących z ICE. Planowana jest także kontrybucja Centrum ICE do Best Practice Guidance for Effective Methane Drainage and Use in Coal Mines, np. rozdział zawierający studium przypadku dot. zarządzania opuszczonymi kopalniami w Polsce lub innych krajach członkowskich.