Wyspowe stacje regazyfikacji LNG - relacja

 

KONFERENCJA

"Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin
dźwignią rozwoju gospodarczego kraju"

Warszawa, 20 listopada 2017 r.

 

 

Konferencję "Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju" zainaugurował Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i od niedawna także przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds Baltic Pipe, który wygłosił wykład Terminal LNG w Świnoujściu - wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

xxx

Nakreślił w nim główne cele jakie Polska ma zrealizować do 2022 r. w zakresie uniezależnienia krajowego rynku od dominującej roli rosyjskiego dostawcy gazu ziemnego. Zdaniem Piotra Naimskiego prace związane z realizacją tych celów (rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz realizacja projektu Baltic Pipe) przebiegają zgodnie z planem. Oprócz głównych założeń polityki energetycznej związanej z gazem ziemnym minister zwrócił uwagę na nowe możliwości w zakresie funkcjonowania Terminalu LNG. Jedną z nich jest bunkrowanie statków. Odnosząc się do globalnego rynku gazu ziemnego zwrócił uwagę na możliwość spadku cen LNG na świecie z uwagi na sytuację w Stanach Zjednoczonych, w których udzielono pozwoleń na eksport 180 mld m³ LNG. Jego zdaniem pojawienie się amerykańskiego gazu w Europie w większej ilości to tylko kwestia doprecyzowania warunków pomiędzy kontrahentami odnośnie indeksowania cen. Piotr Naimski wracając do sytuacji w Polsce odniósł się do działań Polskiej Spółki Gazownictwa, która gazyfikuje kolejne obszary kraju, także z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG.

Kolejne prezentacje przedstawiały już konkretne działania oparte o rozwiązania bazujące na skroplonym gazie ziemnym (LNG). Podkreślali to w swych wystąpieniach przedstawiciele PGNiG Obrót DetalicznyHenryk Mucha, prezes firmy przedstawił działania PGNiG w tym zakresie, podkreślając jak jest to ważne.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obót Detaliczny

Głównym  celem strategii PGNiG Obrót Detaliczny jest aby nasi klienci byli bardziej konkurencyjni, a przez to bardziej konkurencyjna stawała się Polska gospodarka.

Dostarczając gaz sieciowy, LNG i często także energię elektryczną zyskujemy klientów biznesowych, którzy patrzą na PGNiG jako dostawcę posiadającego kompetencje w kilku obszarach. Dzięki temu firmy zostają naszymi klientami na dłużej. Jeśli chodzi o zastosowanie LNG to jesteśmy obecni fizycznie w dwóch segmentach. To jest przemysł i ciepłownictwo oraz żegluga. Bardzo intensywnie rozwijamy także naszą obecność w transporcie drogowym.

Szczegóły związane z działalnością PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie skroplonego gazu ziemnego przedstawił Adam Simonowicz, dyrektor departamentu CNG i LNG.

Adam Simonowicz

dyrektor departamentu CNG i LNG PGNiG Obrót Detaliczny

Największą zaletą LNG jest elastyczność. Jest to nośnik energii dostępny właściwie wszędzie, w dowolnym profilu zużycia i zapotrzebowania, które można niemalże idealnie dostosować do potrzeb klientów.

Od 2016 r. wspólnie z firmą Lotos wykonujemy operacje bunkrowania statków. Dotychczas było ich około 28.

Na razie oferujemy bunkrowanie z cystern ale przygotowujemy się do bunkrowania z wykorzystaniem innych technologii (ze statku, z terminalu LNG i za pomocą kontenerów ISO).

 

Grzegorz Wilegus, dyrektor rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) zreferował strategię rozwoju systemu dystrybucji gazu ziemnego. Opiera się ona na analizach rynkowych. W zależności od zainteresowania potencjalnych odbiorców w poszczególnych rejonach, które PSG będzie gazyfikowała będzie używana sieć gazowa czy też stacje regazyfiakcji LNG. Wszystkie działania PSG uwzględniają także powstanie korytarza Północ-Południe. Dyrektor podkreślił także dużą elastyczność i szybkość technologii gazyfikacji z wykorzystaniem LNG.

Grzegorz Wilegus

dyrektor rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa

Odcinek 30 km gazociągu doprowadzającego gaz projektuje się mniej więcej 6 lat i buduje można powiedzieć w ciągu jednego roku. Natomiast jeżeli chodzi o postawienie stacji regazyfikacji, to taki obiekt dla jednego odbiorcy, przy sprzyjających okolicznościach, można postawić w okresie 6-9 miesięcy. W międzyczasie można projektować gazociąg doprowadzający i rozbudowywać sieć na tym terenie. LNG jest kluczowym narzędziem by odpowiadać na zapotrzebowanie rynkowe.

Tadeusz Bąk, prezes Clean World Energy Systems zaprezentował technologie oferowane przez firmę w zakresie gazownictwa (odzysk energii elektrycznej z chłodu LNG i wykorzystanie chłodu w przetwórstwie rolno-spożywczym), przytaczając konkretne przykłady obrazujące możliwości wykorzystania chłodu i koszty skroplenia gazu ziemnego, które w większości przypadków są marnotrawione (pokrywają je odbiorcy).

Tadeusz Bąk

prezes Clean World Energy Systems

Cena za 1000 m³ gazu ziemnego to około 151 dolarów. Skroplenie takiej ilości gazu kosztuje 129 dolarów. Obecnie całość energii chłodu przy regazyfikacji LNG jest tracona. Jedynie na terenie kilku terminali w Japonii wykorzystuje się chłód z LNG np. do mrożenia ryb. W kilku obiektach uzyskuje się energię elektryczną, chłód z LNG bywa także wykorzystywany do separacji dwutlenku węgla w elektrociepłowniach położonych w pobliżu terminali LNG (powstaje suchy lód). Terminal LNG w Świnoujściu może regazyfikować 5,5 mld m³ gazu. Chłód pochodzący z takiej ilości zregazyfikowanego gazu ziemnego mógłby zamrozić 6,8 mln ton produktów spożywczych. Jednocześnie z tej ilości gazu można by odzyskać około 96 tys. MWh energii elektrycznej.

W dalszych wystąpieniach pojawiły się już szczegółowe rozwiązania wykorzystujące gaz ziemny w postaci skroplonej, np. w przemyśle spożywczym. Prezentację taką przedstawiła Hanna Kowalska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie.

Konferencja Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju

fot. CNG-LNG.pl 

Techniczne aspekty związane z zastosowaniem LNG jako paliwa silnikowego w transporcie drogowym zaprezentował Sławomir Nestorowicz, pełnomocnik dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) ds. paliw metanowych. Przedstawiciel PIMOT zadeklarował, że w 2018 r. na terenie Instytutu w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej powstanie modelowa stacja LNG i CNG (LCNG) wykorzystująca najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na światowym rynku w zakresie dystrybucji paliw metanowych. Obiekt powstanie w ramach projektu Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T, w ramach którego zostały także przeprowadzone badania w zakresie optymalnego rozmieszczenia infrastruktury do tankowania paliw alternatywnych wzdłuż sieci bazowej TEN-T.

Sławomir Nestorowicz

pełnomocnik dyrektora PIMOT ds. paliw metanowych

W tym roku nie było kwartału, w którym nie oddano do użytku 3-4 stacji LNG. Węgrzy budują 5 takich stacji, nie mają terminalu ale budują stacje. To pokazuje pewną determinację, pewien kierunek i myślę, że my nie powinniśmy ani w skali kraju, ani w skali firm, ani w skali obszarów, w których działamy nie dostrzegać tego. To nie jest jakiś naukowy wymysł. To jest potrzeba, którą należy dostrzegać gdy mówimy o zdrowiu, klimacie czy smogu.

Prezes Gaskontrol Polska, Marcin Przywara zaprezentował stan prawny w zakresie budowy stacji regazyfikacji LNG w Polsce, podkreślając, że cały czas brakuje wiedzy i koordynacji działania pomiędzy poszczególnymi urzędami i instytucjami, które uczestniczą w procesie projektowym i inwestycyjnym. W znacznym stopniu wydłuża to cały proces powstawania tego typu obiektów.

Z pozycji praktyka wystąpił Paweł Wojna, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie, firmy, która jako pierwsza w Polsce stała się użytkownikiem pojazdu zasilanego LNG. Był nim Iveco Stralis Natural Power. Prezes Wojna przedstawił bardzo ciekawe wyliczenia dotyczące użytkowania pojazdów zasilanych gazem ziemnym.

Paweł Wojna

prezes PGK w Śremie

Eksploatacja samochodów użytkowych zasilanych gazem ziemnym skutkuje obniżeniem wydatków na paliwo od 22 do 38% w zależności od rodzaju samochodu i charakteru pracy.

Aleksander Zawisza, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM opowiedział o rozwoju usług Terminalu LNG w Świnoujściu w kontekście sektora Small Scale LNG. Konkretne działania związane z tą częścią rynku to: budowa bocznicy kolejowej i terminalu załadunkowego LNG na wagony kolejowe (głównie kontenery ISO) oraz stworzenie infrastruktury do przeładunku LNG na mniejsze jednostki pływające (bunkrujące). Terminal LNG będzie także wyposażony w instalacje do bunkrowania statków. Zmienione i rozbudowane będą także urządzenia do załadunku LNG na cysterny drogowe, aby wzmocnić ten kanał dystrybucji skroplonego gazu ziemnego.

Aleksander Zawisza

Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM

Infrastruktura LNG związana z załadunkiem LNG na kolej będzie obejmowała 12 ramion załadowczych o przepływie do 75 m³/h (na jedno ramię). Bocznica będzie miała 3 tory. Będą tam wagi dynamiczne, abyśmy mogli precyzyjnie rozliczać się z naszymi klientami.

Końcową prezentację wygłosił Maciej Pałucki z firmy Euro Grant, który opowiedział o swojej działalności, która polega na kompleksowej obsłudze w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych.

Konferencja Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju

fot. CNG-LNG.pl 

Jak nie trudno się domyślić prezentacja skupiała się na inwestycjach z branży związanej ze skroplonym gazem ziemnym (LNG).

Temat regazyfikacji LNG przewijał się w praktycznie wszystkich wystąpieniach, w końcu taka była tematyka konferencji. Obiektywnie wydaje się, że LNG wykorzystywane w różnych dziedzinach będzie coraz bardziej popularnym w kraju nośnikiem energii. Świadczą o tym zamiary przedstawicieli firm prezentujących się na konferencji czy też operatora Terminalu LNG, firmy GAZ-SYSTEM, której działania związane z rozbudową obiektu i zwiększaniem jego możliwości uwzględniają rozwiązania mające na celu rozwijanie logistyki skroplonego gazu ziemnego.

 

Źródło:    www.cng-lng.pl 

 

http://cng-lng.pl/wiadomosci/Wyspowe-stacje-regazyfikacji-LNG-relacja,wiadomosc,9238.html