Biuletyn Techniczny - Przepisy techniczne i normy w gazownictwie - Nr 10/2017 r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że dostępny jest najnowszy Biuletyn Techniczny Przepisy Techniczne i Normy w Wazownictwie - Nr 10/2017 r.
Najnowszy Biuletyn zawiera zaktualizowany w stosunku do Biuletynu Technicznego Nr 9/2016 r. zbiór przepisów technicznych, Polskich Norm i Standardów Technicznych według stanu prawnego na dzień 17 listopada 2017 r.

Opracowanie zawiera:

  1. przepisy techniczne dotyczące kształtowania polityki energetycznej  państwa w branży gazowniczej.
  1. przepisy techniczne dotyczące projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych oraz przepisy budowlane dotyczące lokalizacji innych obiektów budowlanych związane z budową i użytkowaniem sieci gazowych.
  1. przepisy techniczne dotyczące projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych zawarte w odrębnych przepisach.
  1. Polskie Normy, standardy techniczne IGG i wytyczne techniczne IGG mające zastosowanie w gazownictwie.

 

Biuletyn Techniczny IGG jest zalecany do wykorzystania w pracy zawodowej przez pracowników sektora gazowniczego, w szczególności jednostek technicznych obsługi sieci gazowej zajmujących  się przygotowaniem inwestycji, remontów, projektowaniem, nadzorem nad budową sieci gazowej oraz prowadzących jej eksploatację (użytkowanie).

 

Zainteresowanych otrzymaniem Biuletynu Technicznego nr 10/2017 prosimy o kontakt z Biurem Izby: tel. 22 631 08 46, e-mail: [email protected]