Sympozjum w Zakopanem 26-28 stycznia 2018 r

 

 

SYMPOZJUM 

Rynek gazu w Polsce w roku 2018 
– kierunki rozwoju i wyzwania
”.

 

Zakopane,    26-28 STYCZNIA 2017
1

 

 

W dniach 26 - 28 stycznia 2018 roku odbyło się w Zakopanem Sympozjum organizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa

 

Celem organizowanego Sympozjum była wymiana informacji i poglądów związanych z główną tematyką jaką będzie:

Rynek gazu w Polsce w roku 2018  – kierunki rozwoju i wyzwania”.

 

W trakcie Sympozjum poruszono  przede wszystkim dwie kluczowe kwestie dot. polityki energetycznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem rynku gazu  oraz efektywnej dywersyfikacji kierunków importu gazu.

 

 

 

 

 

PARTNER STRATEGICZNY SYMPOZJUM

 

pgnig

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream Norway AS, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

 

 

 

 

PARTNERZY SYMPOZJUM

 

 

xx

 

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA.

W strukturze Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują:

Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach:

W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła.
Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA, jest dystrybuowane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej:

  • w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do Veolii Energii Warszawa;
  • w Pruszkowe – poprzez własną sieć ciepłowniczą

Spółka PGNIG TERMIKA od 2012 r. jest częścią grupy kapitałowej PGNIG.

 

 

 

od

      PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o 

 

Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Poprzez kluczowe spółki GK zajmuje się: poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG Obrót Detaliczny sprzedaje gaz łącznie do ponad 6,7 mln klientów. Specjalizuje się w sprzedaży gazu ziemnego, energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

 

 

gsp2

 

Spółka Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania gazu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.

Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do i odbieranymi z instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.

Gas Storage Poland sp. z o.o. współpracuje z innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych. Jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

 

 

 

 

XXXX

 


O Grupie Kapitałowej Transition Technologies:

Transition Technologies SA - polska grupa kapitałowa skupiająca firmy IT, dostarczająca zaawansowane i nowoczesne rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu oraz bioinformatyki. Grupa zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji. Transition Technologies to lider w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań IT dla przemysłu oraz serwisu maszyn, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.

Zespół firmy tworzą najlepsi eksperci i specjaliści, którzy każdego dnia pracują nad innowacyjnym wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z pogranicza Internetu Rzeczy, Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości oraz cyberbezpieczństwa. Grupa większość swoich usług świadczy w oparciu o model chmury obliczeniowej.

Transition Technologies to eksperci w tworzeniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. Działając w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz wykorzystując aktualną wiedzę na temat obowiązujących standardów, dostarczamy usługi projektowe, inżynierskie oraz wdrożenia autorskich rozwiązań opartych o Rozproszone Systemy Sterowania, Programowalne Sterowniki Logiczne oraz Komputery Przemysłowe.

Firma realizuje również zadania w zakresie projektowania i doboru aparatury kontrolno-pomiarowej oraz szeroko pojętego doradztwa technologicznego w tym dotyczącym optymalizacji procesów. Dla wykonywanych projektów dostarczamy też prefabrykowane szafy sterownicze. Wdrażane systemy sterowania są zgodne z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i mogą być poprzedzone audytem pod kątem Cybersecurity, bezpieczeństwa procesowego zgodnie z metodologią HAZOP i maszynowego.

Autorskie systemy Transition Technologies dla rynku energii elektrycznej oraz gazu zostały wdrożone w ponad 500 obiektach energetycznych na całym świecie. W Polsce większość wytwórców i sprzedawców energii korzysta z co najmniej jednego z produktów Transition Technologies dostępnych w chmurze. Rozwiązania spółki pozwalają optymalizować zarządzanie podziemnymi magazynami gazu oraz lepiej zarządzać procesami w elektrowni, jak również  redukować emisję CO2.

Grupa Transition Technologies dynamicznie się rozwija, od lat odnotowuje stały wzrost przychodów. Firma posiada w Polsce 10 oddziałów regionalnych, ma także swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Malezji. Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 1400 pracowników[email protected]

 

 

 

erg

 

 

 

 

 

 

zącznik: ramowy program Sympozjum, formularz zgłoszeniowy.