Wystartował program INGA

 

Wystartował program INGA

Warszawa, 22.01.2018

 

x

​Tuż po ogłoszeniu pierwszego konkursu odbył się Dzień Otwarty programu INGA. Spotkania zorganizowane z inicjatywy PGNiG SA oraz Gaz-System SA przyciągnęły blisko 400 osób. Współorganizatorem była Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Od 19 lutego br. trwać będzie nabór wniosków w pierwszym konkursie programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo. To wspólnie przedsięwzięcie realizowane przez PGNiG SA, Gaz-System SA oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Strategicznym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora gazowniczego. Formuła Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBR jest unikalnym mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wspiera finansowo w 50% realizację tzw. Agendy Badawczej zawierającej najbardziej istotne dla partnera przemysłowego problemy B+R. Budżet programu INGA to 400 mln zł. NCBR deklaruje dofinansowanie do programu INGA w wysokości 200 mln zł. Udział finansowy PGNiG SA wynosi 133 mln zł udział GAZ-SYSTEM SA – 67 mln zł. W konkursie wnioski mogą składać konsorcja naukowe złożone z partnerów naukowych i przemysłowych. Obligatoryjny jest wymóg jednostki naukowej jako uczestnika konsorcjum.

Dzień otwarty miał posłużyć bardziej precyzyjnemu określeniu oczekiwań i celów dla poszczególnych tematów badawczych opublikowanych w dokumentach konkursowych. Zainteresowanie spotkaniem przeszło nasze oczekiwania – zgłosiło się ponad 350 osób chcących dowiedzieć się więcej o programie INGA, co łącznie z gronem organizatorów i ekspertów dało ponad 400 osobową reprezentację. Wśród gości pojawili się nasi tradycyjni partnerzy ze świata nauki – przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Nafty i Gazu, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej i wielu innych, jak również przedstawiciele wielu firm zrzeszonych w IGG.

Czekamy na przełomowe pomysły, dzięki którym będziemy mogli dorównywać najlepszym na świecie. Już teraz jesteśmy liderem w tej części Europy. Mam nadzieję, że do programu INGA będą zgłaszali się najlepsi z najlepszych. Nie ograniczamy się tylko do programu INGA: budżet w ramach działalności innowacyjnej GK PGNiG kolejnych pięciu latach wyniesie 700 mln zł, a uwzględniając finansowanie zewnętrzne – ponad 1 mld zł. Więc jest o co walczyć – powiedział we wprowadzeniu Łukasz Kroplewski, wiceprezes do spraw rozwoju w PGNiG.

Piotr Pryciński, zastępca dyrektora Działu Zarządzania Projektami w NCBR, potwierdził dużą rangę programu. – To największy w historii program badawczy NCBR realizowany w formule wspólnego przedsięwzięcia. Dzień Otwarty jest bardzo ciekawą i pierwszą tego rodzaju inicjatywą, która przybliża oczekiwania beneficjentów i ofertę wykonawców. NCBR na przełomie lutego i marca zorganizuje soje dedykowane spotkanie poświęcone kwestiom formalnym programu INGA – powiedział w swoim wystąpieniu.

 

x2


To również największy program o charakterze badawczo-rozwojowym w Grupie Kapitałowej PGNiG. Mamy bardzo duże oczekiwania wobec tego programu. Naszą ambicją jest, abyśmy znaleźli wśród realizowanych projektów innowacje przełomowe – podkreślił Dariusz Dzirba, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w PGNiG SA.

Jak podkreślił Aleksander Zawisza, wicedyrektor pionu rozwoju w spółce Gaz-System SA, oczekiwania dotyczące programu są bardzo wysokie. Zależy przede wszystkim na obszarach związanych z budową sieci, ze wszystkim, co łączy się z LNG, z chłodem i wykorzystaniem gazu w tejże postaci. Dodatkowo, nastawiamy się także na ochronę środowiska – stwierdził Aleksander Zawisza.

Spotkania składały się z dwóch części: ogólnej, na którym poinformowano potencjalnych uczestników konkursu o kwestiach związanych z organizacją, harmonogramem i celami konkursu oraz zasadniczej części – warsztatowej, gdzie w pięciu oddzielnych salach odbyły się bezpośrednie spotkania ekspertów PGNiG SA i Gaz-System SA z zainteresowanymi. Każde z tych spotkań było poświęcone oddzielnej grupie tematycznej programu: poszukiwanie i wydobycie węglowodorów oraz pozyskanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych oraz sieci gazowe, użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG, technologie wodorowe i paliwa gazowe oraz technologie stosowane we współpracy z klientami i ochrona środowiska. Uczestnicy zadali bardzo dużo pytań dotyczących poszczególnych 56 tematów badawczych, a nasi eksperci udzielali konkretnych wyjaśnień dotyczących doprecyzowania tematów. Na pytania dotyczące kwestii formalnych odpowiadali przedstawiciele NCBR.

– To było udane, potrzebne i bardzo pożyteczne dla wszystkich stron spotkanie – takie opinie słyszeliśmy wielokrotnie od uczestników.

Najbliższe kluczowe terminy związane z programem INGA to:

- termin otwarcie naboru: 19.02.2018
- termin zamknięcie naboru: 20.04.2018
- ocena formalna i merytoryczna: II-III kw. 2018

- publikacja wyników: 18.07.2018