XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Kraków, 26-28 lutego 2018 r. 

 

W dniach 26-28 lutego 2018 r. w Krakowie odbyła się XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Jedna z sesji podczas SEP dot. Metanu z pokładów węgla jako surowca mineralnego i jego zastosowań.

W ostatnich latach metan stał się ważnym źródłem energii w wielu krajach. Również w Polsce, gdzie priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, metan z pokładów węgla (MPW) może w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia założonych celów przyjętej polityki energetycznej. Ponad to, w świetle działań Komisji Europejskiej zmierzających do nałożenia opłat za emisję metanu do atmosfery, efektywne zagospodarowanie tego surowca, w niedługim czasie stać się może nie tyle szansą co koniecznością podyktowaną względami ekonomicznymi. Wykorzystanie metanu z pokładów węgla jest więc istotne z punktu widzenia zarówno:

· gospodarczego, gdyż łatwo dostępne i obfite zasoby MPW mogą służyć jako alternatywny, krajowy surowiec mający zastosowanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej lub w kogeneracji,

· ekologicznego, gdyż emisja metanu do atmosfery znacząco przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, oraz

· społecznego, ponieważ obniżenie zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw stałych pozwala na poprawę jakości życia w regionach górniczych, a rozszerzenie profilu działalności kopalń daje szansę na przynajmniej częściowe zachowanie miejsc pracy stopniowo ubywających wraz z postępującą dekarbonizacją gospodarki.

 

W ramach sesji poruszone zostaną następujące tematy związane z pozyskaniem i wykorzystaniem metanu z pokładów węgla:

· przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla otworami wykonywanymi z powierzchni,

· zastosowanie technologii wierceń kierunkowych i długich otworów wykonywanych z powierzchni jak i z wyrobisk podziemnych,

· wykorzystanie ujętego metanu w silnikach gazowych i innych instalacjach,

· wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń,

· skraplanie i sprężenie metanu ujmowanego przez systemy odmetanowania,

· ujęcie i wykorzystanie metanu z kopalń zamkniętych.

 

Informacja na stronie UNECE   https://www.unece.org/index.php?id=48354

 

Załączniki:

Agenda

Prezentacje

 

ice-cmm-wydarzenia_plik
Agenda445.91 KB