ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IGG 

ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA

Warszawa, 14 czerwca 2018 r.


 

14 czerwca br. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Walne Zgromadzenie, które jest najwyższą władzą IGG przyjęło Sprawozdania: z działalności i finansowe za rok 2017 oraz  dokonało wyboru władz Izby Gospodarczej Gazownictwa na  kolejną trzyletnią kadencję.

Do Zarządu IGG wybrani zostali: Adam Bochenek (Anticor Sp. z o.o.), Dariusz Brzozowski (EWE energia sp. z o.o.), Ewa Daniszewska (Apator-Metrix SA), Jaworski Jacek (INiG-PIB), Jureczka Janusz (PIG-PIB), Łukasz Kroplewski (PGNiG SA), Cezary Mróz (SANITGAZ CM Sp. z o.o.),  Marcin Przywara (Gascontrol Polska Sp. z o.o.), Janusz Radomski (Orlen Upstream Sp. z o.o.),   Marcin Tadeusiak (JT SA), Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM SA). 

Zarząd w tajnym głosowaniu dokonał wyboru Prezydium Zarządu, ponownie powołując na stanowisko Prezesa Zarządu - Łukasza Kroplewskiego oraz na Wiceprezesów Zarządu: Dariusza Brzozowskiego i Artura Zawartko.

Walne Zgromadzenie IGG wybrało Członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję: Robert Aszkiełowicz (cGas Controls sp. z o.o.), Piotr Haładus (Radiatym Sp. z o.o.), Krzysztof Hnatio (Gas Storage Poland Sp. z o.o.), Mariusz Makowski (Armatech Sp. z o.o.), Zygmunt Trąba (Intergaz Sp. z o.o.).

Walne Zgromadzenie przyznało 13 osobom Honorowe Odznaki IGG za zasługi dla sektora gazowniczego.