O metanie z pokładów węgla w Kolumbii

 

 

O metanie z pokładów węgla w Kolumbii

 

24 i 25 lipca 2018 r. w Bogocie odbyły się warsztaty poświęcone najlepszym praktykom w dziedzinie wydobycia metanu z pokładów węgla. Wzięli w nich udział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju, a zarazem Przewodniczący ICE-CMM Poland, oraz dr Janusz Jureczka, Dyrektor Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytut Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Wspólnie zaprezentowali doświadczenia PGNiG i PIG-PIB zdobyte w ramach programu Geo-Metan.

 

x

 

Celem programu Geo-Metan jest rozwijanie i udoskonalanie krajowych technologii poszukiwania i wydobycia metanu z pokładów węgla przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej. PGNiG zdobyło już doświadczenie w eksploatacji metanu z pokładów węgla dzięki pilotażowemu projektowi realizowanemu wspólnie z PIG-PIB w Gilowicach (gmina Miedźna na Górnym Śląsku), w pobliżu silnie metanowej kopalni „Brzeszcze”.

Kolumbia to największy producent węgla kamiennego w Ameryce Południowej. Od pewnego czasu prowadzi intensywne prace nad rozwojem wydobycia metanu z pokładów węgla. Rząd oraz firmy wydobywcze chcą w ten sposób zwiększyć produkcję gazu ziemnego, a także poprawić bezpieczeństwo pracy w kopalniach oraz ograniczyć emisję metanu do atmosfery.

Organizatorem warsztatów była Międzynarodowa Grupa Ekspertów ds. Metanu działająca w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE). W Polsce pod auspicjami UNECE działa Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (ICE-CMM Poland). PGNiG przystąpiło do Centrum w 2016 roku.