KONFERENCJA UZGODNIENIOWA

 

KONFERENCJA UZGODNIENIOWA

dla projektu

ST-IGG-2103:2018

Gazociągi dystrybucyjne.

Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z polietylenu metodą zaciskania.
Wymagania i zalecenia.

w dniu 14 września  2018r.

 

Zgodnie z pkt. 2.5 lit j), k) i pkt. 2.6.1 lit c) dokumentu Standaryzacja techniczna Izby Gospodarczej Gazownictwa, przyjętego Uchwałą Nr 13/2018 Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 15 marca 2018 r., Sekretariat KST zaprasza na Konferencję Uzgodnieniową projektu Standardu Technicznego:

prST-IGG-2103:2018 Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z polietylenu metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia.

opracowanego przez Zespół Roboczy Nr 21 pod kierownictwem Pana Pawła Filanowskiego.

Konferencja odbędzie się o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie IGG w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji, w terminie do 10 września 2018 r., na adres e-mail: [email protected]