Zaproszenie do Ankiety projektu standardu technicznego

 

ZAPROSZENIE DO ANKIETY

 

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że Zespół Roboczy nr 2 KST IGG, pod kierownictwem Grzegorza Rosłonka, zastępcy kierownika ZR 2, zakończył prace nad opracowaniem projektu  Standardu Technicznego:

prST-IGG-0208:2018 Ocena jakości gazów ziemnych. Część 3 – Chromatografy gazowe do oceny  zawartości związków siarki w gazie ziemnym

Sekretariat Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa przekazuje projekt Standardu Technicznego do Ankiety z uprzejmą prośbą o zapoznanie się
i przekazanie ewentualnych uwag i sugestii zmian w nieprzekraczalnym terminie do dnia
9 października 2018 roku na adres internetowy: office.kst@igg.pl

 

Załączniki:

  1. prST-IGG-0208:2018 Ocena jakości gazów ziemnych. Część 3 – Chromatografy gazowe do oceny  zawartości związków siarki w gazie ziemnym (wersja z dnia 308.2018 r. – do Ankiety).
  2. Formularz zgłaszania uwag do prST-IGG-0208:2018

 

Formularz252.96 KB