Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego i Patronatu Branżowego IGG oraz Patronatu Medialnego Przeglądu Gazowniczego