Sympozjum w Zakopanem INNOWACYJNE GAZOWNICTWO DLA KLIMATU, 18-20 stycznia 2019 r.

 

Sympozjum

INNOWACYJNE GAZOWNICTWO DLA KLIMATU

ZAKOPANE, 18-20 STYCZNIA 2019 R.

 

xx

 

W dniach 18-20 stycznia 2019 rokuZakopanem (Hotel Nosalowy Dwór, ul. Oswalda Balzera 21d) odbędzie się organizowane cyklicznie przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa Sympozjum. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania uczyniliśmy „Innowacyjne gazownictwo dla klimatu”.

Celem spotkania jest wymiana informacji, doświadczeń i poglądów w temacie roli i znaczenia nowych technologii dla klimatu. Sesje i panele dyskusyjne uświetnione zostaną obecnością znanych i cenionych ekspertów i praktyków branży gazowniczej, jak również przedstawicieli instytutów badawczych, technicznych uczelni wyższych oraz gości zagranicznych.

 

Mamy nadzieję, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu, Sympozjum stanie się ważnym miejscem wymiany opinii w kwestiach dot. funkcjonowania i kierunków rozwoju polskiej branży gazowniczej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym prestiżowym dla sektora wydarzeniu.

 

 

 

 

ORGANIZATOR

 

 

IGG

 

 

 

 

 

PARTNERZY SYMPOZJUM

 

 

 

PGNIG 2

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

 

 

 

PGNIG 2

 

 

PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Posiada ponad 6,7 mln klientów, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy, jak i przedszkola, szkoły, instytucje oraz przede wszystkim większość gospodarstw domowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w sprzedaży:

  • gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego)
  • energii elektrycznej,
  • skompresowanego gazu ziemnego (CNG),
  • skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

PGNIG TERMIKA

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG (od 2012 r), jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA. W strukturze Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują: PGNIG TERMIKA SA, PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., PGNIG TERMIKA Energetyka Rozproszona S.A., Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z  o.o.

Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną. Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach: Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Elektrociepłowni Pruszków, Ciepłowni Kawęczyn, Ciepłowni Wola.

W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła. Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA, jest dystrybuowane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej:

  • w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do Veolii Energii Warszawa;
  • w Pruszkowe – poprzez własną sieć ciepłowniczą

 

EUROPOL

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał – Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych.

EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

 

 

gas storage

Spółka Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania gazu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.

 

Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do i odbieranymi z instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.

 

Gas Storage Poland sp. z o.o. współpracuje z innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych. Jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

BiznesAlert

 

 

 

 

Cire

 

 

 

 

cng-lng

 

 

gazeo

 

Przeglad Gazowniczy