Biuletyn Techniczny IGG nr 11/2018

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że dostępny jest najnowszy BIULETYN TECHNICZNY – PRZEPISY TECHNICZNE, NORMY, STANDARDY TECHNICZNE IGG I WARUNKI TECHNICZNE W GAZOWNICTWIE Nr 11/2018, wg stanu prawnego  na dzień 16 listopada 2018 r.

 

Opracowanie zawiera:

  1. przepisy techniczne dotyczące kształtowania polityki energetycznej  państwa w branży gazowniczej.
  1. przepisy techniczne dotyczące projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych oraz przepisy budowlane dotyczące lokalizacji innych obiektów budowlanych związane z budową i użytkowaniem sieci gazowych.
  1. przepisy techniczne dotyczące projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych zawarte w odrębnych przepisach.
  1. Polskie Normy, standardy techniczne IGG i wytyczne techniczne IGG mające zastosowanie w gazownictwie.

 

Biuletyn Techniczny IGG jest zalecany do wykorzystania w pracy zawodowej przez pracowników sektora gazowniczego, w szczególności jednostek technicznych obsługi sieci gazowej zajmujących  się przygotowaniem inwestycji, remontów, projektowaniem, nadzorem nad budową sieci gazowej oraz prowadzących jej eksploatację (użytkowanie).

 

Zainteresowanych otrzymaniem Biuletynu Technicznego nr 11/2018 prosimy o kontakt z Biurem Izby: tel. 22 631 08 38, e-mail: office@igg.pl