Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowego Centrum Doskonałości Metanu z Kopalń Węgla IGG z przedstawicielami ICE-CMM of China  

 

 

Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowego Centrum Doskonałości Metanu z Kopalń Węgla IGG

z przedstawicielami ICE-CMM of China  

 

 

W dniach 10 i 11 grudnia 2018 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami Międzynarodowego Centrum Doskonałości Metanu z Kopalń Węgla w Chinach (ICE-CMM of China). Na zaproszenie Przewodniczącego Międzynarodowego Centrum Doskonałości Metanu z Kopalń Węgla w Polsce (ICE-CMM of Poland) Łukasza Kroplewskiego, do Polski przyjechał Jin Zhixin Wiceprezes i Dyrektor Generalny w Shanxi Coking Coal Group Co. i ICE-CMM of China, Jia Qingrong Dyrektor Biura Przygotowawczego w tej samej spółce, Jia Baoqiang Dyrektor Generalny w Beijing Sindicatum Clean Energy Technology and Services Co., Ltd oraz Li Xiaoyan Dyrektor w Shanxi Coking Coal Group Finance Co., Ltd.

 

Delegacja chińska miała okazje uczestniczyć w debacie organizowanej przez PGNiG S.A. pn. „Gaz ziemny z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł jako niskoemisyjne paliwo zielonej gospodarki” w Polskim Pawilonie Narodowym na Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach. Wśród zaproszonych prelegentów obecni byli przedstawiciele Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE): Scott Foster  – Dyrektor Wydziału Zrównoważonej Energii, Torstein Indrebø – Wiceprzewodniczący Grupy Ekspertów ds. Gazu oraz Reymond Pilcher – Przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalni Węgla. Chińskie doświadczenia w temacie wydobycia metanu i węgla przedstawił  Jin Zhixin. Panelista zaznaczył, że to właśnie Chiny są liderem w zakresie ujmowania metanu z kopalń, a jego spółka na każde wydobyte 100 mln t węgla produkuje 500 mln m3 metanu, zaś w ciągu kolejnych 3-4 lat będzie rozwijać instalacje produkujące energię z metanu, zwiększając tym samym wydajność przekraczającą nawet 70 MW.

 

Z kolei Prezes Piotr Woźniak podkreślił działania prowadzone przez spółkę polską:

 – PGNiG realizuje ambitny projekt odzyskania metanu z pokładów węgla, aby wykorzystać go w celach energetycznych. Przedsięwzięcie przyczyni się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, ale jednocześnie pomoże ograniczyć emisję tego gazu cieplarnianego do atmosfery. Poprawi również bezpieczeństwo pracy górników.

 

1

Podczas debaty poruszono wiele ciekawych wątków podkreślając ważną rolę niekonwencjonalnych źródeł gazu, takich jak CMM, CBM, VAM i AMM, które mają duży potencjał gospodarczy, a także potencjał redukcji emisji. Przedyskutowane zostały istotne inicjatywy podejmowane przez przemysł, rządy, organizacje międzynarodowe oraz środowiska akademickie, a także wyzwania stojące przed sektorem w najbliższej przyszłości w kontekście polityki klimatycznej.

 

 

4

 

Kolejnym punktem wizyty delegacji chińskiej było spotkanie z Prezydium ICE-CMM of Poland. Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytut Badawczego w Sosnowcu. Janusz Jureczka przedstawił zarys historyczny Instytutu wraz z wyszczególnieniem głównych zadań. Następnie Piotr Kasza z Instytutu Nafty i Gazu zaprezentował dotychczasową działalność ICE-CMM of Poland oraz plany na najbliższą przyszłość po czym Jerzy Hadro z PIG-PIB przedstawił projekty CBM realizowane w Polsce.

2

 

Po części teoretycznej, chińska delegacja miała okazję zobaczyć w terenie prace związane z pozyskaniem metanu z pokładów węgla na odwiertach wykonanych w Gilowicach. Na terenie wiertni zostały zaprezentowane zamontowane głowice oraz płonąca flara, która potwierdziła dopływ metanu z pokładów węgla.

 

 

3