Regulaminu promowania uczelni na stronie internetowej Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz w Przeglądzie Gazowniczym