Sprzedaż "Poradnika dobrych praktyk w zakresie skutecznego odmetanowania i wykorzystania Metanu w Kopalniach Węgla"

 

Sprzedaż

„Poradnika dobrych praktyk w zakresie skutecznego odmetanowania

i wykorzystania Metanu w kopalniach Węgla” 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w sprzedaży IGG dostępny jest w formie elektronicznej: „Poradnik dobrych praktyk w zakresie skutecznego odmetanowania i wykorzystania metanu w kopalniach węgla".

„Poradnik dobrych praktyk w zakresie skutecznego odmetanowania i wykorzystania metanu w kopalniach węgla” zawiera zalecany zbiór zasad i standardów dotyczących ujmowania i wykorzystania metanu kopalnianego (CMM).

Poradnik jest odpowiedzią na dotychczasowe znaczące braki w tej dziedzinie. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla wyeliminowania ofiar śmiertelnych i wybuchów metanu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu emisji metanu kopalnianego na środowisko.

Zasady przedstawione w opracowaniu mają stanowić wytyczne uzupełniające dla istniejących ram prawnych i regulacyjnych oraz wspierać rozwój bezpieczniejszych i skuteczniejszych praktyk w dziedzinach, w których praktyki przemysłowe i regulacje stale ewoluują.

„Poradnik dobrych praktyk...” nie zastępuje przepisów ustawowych i wykonawczych ani innych prawnie wiążących instrumentów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Zalecany dla:  

- osób funkcyjnych wyższego szczebla zarządzania w korporacjach, agencjach rządowych i finansowych, decydentów którzy odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania dobrych praktyk.

- studentów i specjalistów technicznych, jako wprowadzenie do kluczowych zagadnień profilaktyki metanowej i źródło wiedzy podręcznikowej.

 

Autorzy Poradnika wyrażają nadzieję, że ich praca przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wydobycia węgla.

 

  

 

Wszystkich Zainteresowanych zakupem Poradnika  informujemy, że Zamówienia należy  przesyłać na adres: office@igg.pl

Formularz zamówienia w załączniku.

 

Formularz dostępny jest także w zakładce ICE-CMM pod adresem:

https://www.igg.pl/sprzedaz-poradnika-dobrych-praktyk.

 

Zakupu można również dokonać za pośrednictwem sklepu internetowego IGG https://sklep.igg.pl/customer/account/login/

 

Cena Poradnika – 20 zł + VAT