Szkolenie z zakresu „Raportowania schematów podatkowych - MDR (Mandatory Disclosure Rules)”

 

Szkolenie z zakresu

„Raportowania schematów podatkowych

- MDR (Mandatory Disclosure Rules)”

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Raportowanie schematów podatkowych - MDR (Mandatory Disclosure Rules)”, jakie odbędzie się w dn. 17 maja 2019 r. (piątek) w godz. 10.00-14.30 w Centrum Szkolenia Gazownictwa w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.

W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie związane z wprowadzonym do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR (Mandatory Disclosure Rules), w tym m.in.: schematy podatkowe (schemat podatkowy, schemat podatkowy standaryzowany, schemat podatkowy transgraniczny) oraz podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych (promotor, wspomagający, korzystający). Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną również z zakresem danych i sposobem przekazywania informacji o schemacie podatkowym do Szefa KAS, terminami przekazywania informacji oraz sankcjami za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie.

W załączeniu przekazujemy informacje szczegółowe dot. szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy, jaki należy wypełnić i odesłać do IGG na adres e-mail: office@igg.pl  w terminie do dn. 8 kwietnia 2019 r.