O potencjale CBM na Europejskim Kongresie Gospodarczym

 

 

x

 

O potencjale CBM na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładów węgla było jednym z głównych wątków dyskusji o nowych zastosowaniach węgla podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Udział w niej wzięli m.in. Łukasz Kroplewski, prezes zarządu IGG i wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju i dr Janusz Jureczka, członek zarządu IGG i dyrektor Górnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Uczestniczący w debacie senator Adam Gawęda podkreślił, że przyszłość węgla zależy od otoczenia prawnego, które przez politykę klimatyczną stawia przed branżą bardzo surowe i nieprzychylne wymagania. W panelu dyskusyjnym udział wzięli także przedstawiciele Głównego Instytutu Górniczego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz środowiska naukowego.  

Największy potencjał – zdaniem ekspertów – tkwi w metanie z pokładów węgla. PGNiG chciałoby dzięki niemu zwiększyć krajową produkcję gazu przynajmniej o miliard metrów sześciennych rocznie. W tym wypadku chodzi o metan tkwiący w formacjach węglowych na terenach, gdzie nie jest jeszcze prowadzona eksploatacja. Program Geo-Metan na celu komercyjne zastosowanie przetestowanej już skutecznej technologii wydobycia metanu z pokładów węgla od powierzchni. Możliwe to będzie dzięki współpracy ze spółkami węglowymi.

Niebawem PGNiG rozpocznie wiercenia na podstawie umowy z Polską Grupą Górniczą. – Kończymy negocjacje z Tauronem, zaprosiliśmy do współpracy też Jastrzębską Spółkę Węglową. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł powiedzieć, że PGNiG zajmuje się biznesowo wydobyciem metanu z węgla – zapowiedział Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju.

– Zwiększenie wydobycia krajowego gazu ziemnego poprzez przemysłowe ujęcie metanu z pokładów węgla można zwiększyć w przyszłości o ok. 1,5 mld metrów sześciennych rocznie, czyli ok. 30 proc. To nie zapewni rewolucji w zakresie zaspokojenia krajowych potrzeb, ale jest ważne – mówił Janusz Jureczka, dyrektor Górnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, który współpracuje z PGNiG przy realizacji programu Geo-Metan. Potencjał wydobywalnych zasobów metanu w pokładach węgla Zagłębia Górnośląskiego PIG szacuje na 170 mld metrów sześciennych.

Podczas dyskusji wiceprezes Łukasz Kroplewski zwrócił jeszcze uwagę na rosnące zapotrzebowanie na gaz w Polsce. Wspomniał o inwestycjach sektora elektroenergetycznego w bloki gazowe, m.in. w Grudziądzu i Dolnej Odrze, a także w należącej do PGNiG Termika elektrociepłowni Żerań, gdzie zaplanowany do uruchomienia na koniec 2020 roku blok gazowo-parowy będzie zużywał ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie. – Wygrywamy dziś jako spółka na polityce klimatycznej UE, bo gaz ziemny jest czystym paliwem, spełniamy wszelkie normy transportu morskiego i lądowego. Według założeń polityki energetycznej Polski w 2040 będziemy zużywali 27,7 mld metrów sześc. gazu. My uważamy, że Polska będzie go zużywać dużo więcej – dodał.

 

xx

 

PGNiG SA było Partnerem Głównym XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.