KODEKS DOBRYCH PRAKTYK w relacjach Inwestor - Wykonawca w branży gazowniczej

 

 

Kodeks Dobrych Praktyk

w relacjach Inwestor - Wykonawca w branży gazowniczej

 

 

W dniu 29 listopada 2019 r. Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa  jednogłośnie podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia „Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor – Wykonawca w branży gazowniczej”.

Kodeks został opracowany przez Zespół powołany przy Izbie, składający się z Podmiotów działających w branży gazowniczej.

Kodeks Dobrych Praktyk stanowi zbiór zasad dla procesu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, poprawiających efektywność i bezpieczeństwo realizacji prac obejmujących infrastrukturę gazową.

Kodeks zawiera wytyczne i rekomendacje dla wybranych zagadnień lub etapów procesu budowy z uwzględnieniem fazy planowania modelu inwestycji, przygotowania przetargu, planowania modelu współpracy, projektowania, prowadzenia prac budowalnych. Kodeks zawiera również opis ryzyk finansowych, podatkowych i innych.

Kodeks Dobrych Praktyk odnosi się w szczególności do relacji zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, jednak wskazane w nim zasady powinny być stosowane na zasadzie analogii także wobec innych podmiotów – projektantów, dostawców, inspektorów nadzoru czy podwykonawców.

Podstawowym celem Kodeksu jest usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie osiągnięcia celów zarówno Inwestora, jak i Wykonawcy.

Zarząd IGG zachęca do zapoznania się z przekazanym dokumentem i rekomenduje do stosowania jako swoistego „dekalogu współpracy biznesowej”. 

 

 

 

 

Załącznik:

Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor-Wykonawca w branży gazowniczej

Lista osób zaangażowanych w pracę nad Kodeksem