VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

 

Kongres w terminie 1-3.04 nie odbędzie się, 

o nowym terminie poinformujemy wkrótce.

XX

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa

VII  Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego,

który odbędzie się Łodzi w dniach 1 - 3 kwietnia 2020 r.

 

Tematem przewodnim Kongresu, są:

Perspektywy rozwoju rynku gazu

 

 

W trakcie poszczególnych sesji omówione zostaną m.in. tematy:

                         -  droga Polski do niezależności energetycznej,

                         -  bezpieczeństwo dostaw gazu

                         -  przyszłość gazownictwa,

                         - otoczenie instytucjonalne sektora gazowniczego.

 

Szczegółowy program będzie dostępny  po uzgodnieniach w zakładce Kongres- Agenda

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VII KPPG

Na zgłoszenia przesłane na adres: office@igg.pl czekamy do 10 marca 2020 r.

 PATRONAT MEDIALNY

 

 

ba

 

 

CIRE

 

 

cng

 

 

GW

 

 

NT

 

 

PG

 

 

PI

 

 

wnp

 

 


 

 

 

 

 

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy