Warsztaty podczas XXIX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2020 r.

 

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej w Krakowie 

 

Warsztaty:

"Perspektywy po zamknięciu kopalń: Wychwytywanie i wykorzystanie metanu z kopalń zamkniętych oraz rewitalizacja terenów pogórniczych."

 

Hotel QUBUS, ul. Nadwiślańska 6, Kraków, Polska, 26 lutego 2020 r

 

Mając na uwadze narastającą wagę problemów związanych z zamykaniem kopalń i z emisją metanu z kopalń już zamkniętych, Europejska Komisji Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) oraz Międzynarodowe Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalń Węgla w Polsce (ICE-CMM Polska) zorganizowały w ramach XXIX Szkoły Eksploatacji Podziemnej całodniowe warsztaty zatytułowane Perspektywy po zamknięciu kopalń: Wychwytywanie i wykorzystanie metanu z kopalń zamkniętych oraz rewitalizacja terenów pogórniczych (Post-Mining Perspectives: Capture and Use of Abandoned Mine Methane and Mine Reclamation and Revitalization of Post Mining Areas), które skupiły się na kluczowych kwestach pojawiających się wraz z momentem zakończenia pracy kopalni, które wymagają zarówno kompleksowych działań inżynieryjnych, jak i odpowiednich regulacji prawnych. Podczas warsztatów dyskutowane były sprawy AMM dotyczące w szczególności planowania, rozwoju i finansowania projektów umożliwiających przechwytywanie i wykorzystanie metanu z kopalń zamkniętych oraz przepisów i wymogów formalnych z tym związanych; sprawy technologi, procedur i standardów dotyczących zamykania kopalń; jak również kwestię transformacji sektora węglowego i rewitalizacji terenów pogórniczych.

 

W ramach warsztatów instytucje tworzące Centrum Doskonałości przedstawiły następujące prezentacje:

Jerzy Hadro, Mr. Janusz Jureczka, PIG-PIB

  • AMM resources and reserves assessment – Polish experience

Jerzy Hadro, Mr. Janusz Jureczka, PIG-PIB

  • Intelligent Mine Closure; a case study of the AMMUSCB project, a first AMM capture and use project in Poland

Krystian Wierzbiński, GIG

  • Revitalization of post mining areas: circular economy contributors

Alicja Krzemień, GIG

Pedro Riesgo Fernández, University of Oviedo