Nieformalna Sesja Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń węgla

 

Nieformalna Sesja Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń węgla

On-line, 22-23 lipca 2020 r.

 

W lipcu 2020 roku Grupa Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla, z uwagi na panującą pandemię i wynikająca z niej niemożność przeprowadzenia regularnej sesji plenarnej pierwotnie zaplanowanej na marzec 2020, zdecydowała się zorganizować spotkanie w sieci, które z racji wymogów formalnych ONZ miało charakter nieoficjalny. Podczas dwudniowych obrad omawiana była m.in. kwestia roli paliw kopalnych w przyszłym miksie energetycznym. W tym kontekście przedstawione zostały działania i inicjatywy podejmowane przez Dywizję ds. Zrównoważonej Energi Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE). Dyskutowno projekty: „Carbon Neutrality” oraz „Pathways to Sustainable Energy”, skupiając się zarówno na ich założeniach i celach (Carbon Neutrality), jak również na wnioskach wypywających z już przeprowadzonych analiz (Pathways). Podniesiona została także kwestia poparcia Grupy dla działań zmierzających do proklamowania w najbliższych latach przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Dekady Metanu. Grupa omówiła także sprawy dotyczące swojej przyszłości, rozważając kwestie nie tylko kierunków przyszłych działań, ale także formy, w jakiej powinny być one podejmowane. Wyrażona została chęć podjęcia współpracy z Komisją Europejską w zakresie przygotowywanej przez nią strategii metanowej, obejmującej również zagadnienia emisji metanu z sektora węglowego. Podczas drugiego dnia sesji, w ramach dziesiątych wspólnych obrad Grupy Ekspertów i Podkomitetu ds. Węgla Global Methane Initiative (GMI) odbyła się dyskusja panelowa na temat wpływu pandemii COVID-19 na rozwój projektów w zakresie przechwytywania i utylizacji metanu z kopalń węgla. Ustalenia i rekomendacje przyjęte podczas spotkania zostały formalnie zaaprobowane przez Grupę podczas jej 15 sesji rocznej, która, w bardzo okrojonej formie spowodowanej okolicznościami wynikającymi z pandemii COVID-19, odbyła się we wrześniu 2020 roku.

 

Podczas warsztatów instytucje tworzące Centrum Doskonałości przedstawiły następującą prezentację:

  • Challenges and Opportunities for Capture and Use of Coal Mine Methane in the COVID-19 World – Poland, Jacek Skiba, GIG