Nabór Ekspertów do Komitetu Inwestycyjnego InvestEU

 

Nabór Ekspertów do Komitetu Inwestycyjnego InvestEU

 

Izba otrzymała od Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związku Banków Polskich informację o naborze Ekspertów do Komitetu Inwestycyjnego InvestEU organizowanym przez Komisję Europejską.

 

Komitet Inwestycyjny w głównej mierze:

a) rozpatruje propozycje operacji z zakresu finansowania i inwestycji przedłożone przez partnerów wykonawczych celem ich objęcia gwarancją UE, które pomyślnie przeszły kontrolę zgodności z polityką, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego Program InvestEU, lub uzyskały pozytywną opinię w ramach procedury przewidzianej w art. 19 statutu EBI;

b) sprawdza zgodność propozycji, o których mowa w lit. a), z rozporządzeniem ustanawiającym Program InvestEU i odpowiednimi wytycznymi inwestycyjnymi; oraz

c) sprawdza, czy operacje z zakresu finansowania i inwestycji, które miałyby zostać objęte wsparciem w ramach gwarancji UE, są zgodne ze wszystkimi stosownymi wymogami.

Komitet Inwestycyjny zbiera się w czterech różnych konfiguracjach odpowiadających czterem segmentom polityki tj. zrównoważona infrastruktura, badania naukowe, innowacje i cyfryzacja, MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności.

Ekspertów powołuje się na kadencję trwającą maksymalnie cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Eksperci muszą posiadać wysoki poziom odpowiedniego doświadczenia rynkowego z zakresu konstruowania i finansowania projektów lub finansowania MŚP lub korporacji.

Skład Komitetu Inwestycyjnego musi zapewniać dysponowanie przez niego szeroką wiedzą na temat sektorów objętych segmentami polityki oraz szeroką wiedzą na temat rynków geograficznych w Unii, a także musi zapewniać, aby w Komitecie Inwestycyjnym rozpatrywanym całościowo istniała równowaga pod względem płci.

 

Aplikację można składać do 7 maja 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną: [email protected]

Więcej informacji wraz z wzorami dokumentów aplikacyjnych znajdziecie Państwo na stronie KE: https://europa.eu/investeu/page/investeu-fund-governance_en

 

Zachęcamy do aplikowania oraz przekazania informacji o naborze do Komitetu Inwestycyjnego KE osobom, które wg Państwa wiedzy mogą być zainteresowane udziałem w charakterze ekspertów Komitetu.

Tych z Państwa (których organizacja przynależy do IGG), a którzy zdecydują się złożyć dokumenty aplikacyjne prosimy o przesłanie na adres e-mail [email protected] takiej informacji.