Strategia metanowa KE

 

Konsultacje "strategii metanowej" KE

 

Polskie Centrum Metanowe (ICE-CMM) wzięło udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej dot. Strategii Metanowej.

Członkowie ICE-CMM przekazali wypracowane wspólne stanowisko.

Uwagi do ankiety KE należało składać do 1 maja 2021 r.