EXPO-GAS 2021 Zapraszamy do udziału

 

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Targi Kielce SA

zapraszają na

XI edycję Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS,

które odbędą się w dniach

15-16 września 2021 r. w Kielcach.

 

Targom towarzyszyć będą konferencja oraz warsztaty z zakresu standaryzacji technicznej.

 

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest:

„ZIELONE GAZOWNICTWO – WYZWANIA SYSTEMOWE I TECHNOLOGICZNE”.

SESJA I     Wyzwania systemowe Zielonego Ładu

 1. Polski Zielony Ład, Strategie: wodorowo-środowiskowa, biometanowa, metanowa oraz Polityka Surowcowa Państwa i FIT for 55
 2. Unijne i krajowe regulacje prawne: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki  
 3. Energetyka niskoemisyjna  
 4. Platformy konkursowe i grantowe dla innowacyjnych projektów Zielonego Ładu
 5. Zrównoważone finansowanie dekarbonizacji gospodarek w regionach Polski

 

SESJA II   Uwarunkowania technologiczne dla rynku gazu        

 1. Zielone gazy biometan i wodór w Polsce
 2. Ograniczanie emisji w sektorze bytowo-komunalnym
 3. Efektywność energetyczna
 4. Programy dla rozwoju gazów zdekarbonizowanych i sektora biogazu

 

SESJA III    Wyzwania naukowe dla sektora energii i gazu

 1. Potencjał ośrodków naukowo-badawczych w zakresie „zielonych innowacji”
 2. Misja INiG-PIB w obszarze „zielonego gazownictwa”
 3. Nowe technologie wodorowe w projektach międzynarodowych
 4. Nowe technologie w firmach branży gazowniczej

 

 

Zakres tematyczny WARSZTATÓW TECHNICZNYCH:

 

 • Prezentacja standardu ST-IGG-2801:2020 Określanie ciśnienia roboczego dla gazociągów stalowych (powyżej 0,5 MPa) na podstawie defektów oraz dobór metod ich naprawy
 • Prezentacja standardu ST-IGG-0209:2021 Ocena jakości gazów ziemnych Część 4: Przyrządy pomiarowe do wyznaczania temperatury punktu rosy wody w gazach ziemnych
 • Prezentacja techniczna SITPNiG – „Autorska metoda bezenergetycznej kompensacji wahań zapotrzebowania na gaz w sieciach gazowych”
 • Prezentacja projektu ST-IGG-3301 Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane
 • Prezentacja techniczna ZISCO S.A. „Spawanie metoda MULTIJET”
 • Prezentacja projektu ST-IGG-3701:2021 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wymagania i zalecenia
 • Prezentacja techniczna SITPNiG – „Perspektywy i możliwości wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG w gospodarce komunalnej, przemyśle i transporcie”

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Zainteresowanych udziałem w Targach EXPO-GAS 2019 oraz wydarzeniach towarzyszących

prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń na adres: [email protected]  do 3 września 2021 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w hotelu prosimy o terminowe zgłaszanie udziału.

Izba dokonuje tylko i wyłącznie rezerwacji miejsc. Liczba miejsc w hotelu jest ograniczona.

Zastrzegamy, możliwość rezerwacji miejsc w innym hotelu. Kwaterowanie będzie dokonywane według kolejności zgłoszeń.

 

W załączeniu znajdują się aktualne Programy Konferencji i Warsztatów oraz Formularze zgłoszeniowe.

Załączamy również Ankietę Epidemiologiczną.

Ankieta epidemiologiczna do obowiązkowego wypełnienia przez każdego Uczestnika wydarzeń i przekazania przed wejściem na teren Targów

 

Bezpłatnej rejestracji tylko na targi EXPO-GAS 2021 możecie Państwo dokonać za pośrednictwem strony  https://www.targikielce.pl/expo-gas 

bp

 

 

     PATRONAT HONOROWY


        map    

mk

l

e

 

 

     logo

 

 

   PATRONAT BRANŻOWY


             

s           p         not

 

 

 PATRONAT MEDIALNY


                 rynekinstalacyjny                      wnig          

 

 

o               n

 

pg               gwits

      

g              cng