XXVII Targi pracy i praktyk dla elektryków i informatyków

w

 

Politechnika Warszawska serdecznie zaprasza pracodawców oferujących praktyki, staże lub zatrudnienie oraz osoby poszukujące pracy do udziału w

 XXVII TARGACH PRACY i PRAKTYK dla ELEKTRONIKÓW i INFORMATYKÓW

Z powodu pandemii forma Targów została ograniczona do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego

Inaugurację dystrybucji katalogu jest przewidziana na dzień 18 października 2021.

Katalog zostanie opublikowany na portalu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz rozesłany do wszystkich studentów Wydziału. Planowana jest również dystrybucja katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Katalog zostanie przekazany do Samorządu Studenckiego i organizacji studenckich, działających w Politechnice Warszawskiej, w celu upowszechnienia dystrybucji.
Koszt zamieszczenia informacji (normatywnie - 1 strona) wynosi 200 zł. + 23% VAT. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych stron w tej samej cenie bazowej.

Zgłoszenie udziału w Targach w formie skanu wypełnionego  formularza  zamówienia, z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej, należy kierować do pani Doroty Myko ([email protected]) w terminie do 17 września 2021 r.

Tekst informacji do katalogu targowego, w języku polskim lub angielskim, na formularzu podstawowej strony katalogowej (formularze poniżej) oraz ewentualnie zawartość dodatkowych stron informacyjnych należy przesyłać do dnia 17 września 2021 r. Informacje przesłane po tym terminie z powodów technicznych, nie będą mogły być zamieszczone w katalogu targowym. 

Szczegóły na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że planujemy organizację kolejnych, XXVIII Targów na marzec 2022 r. Forma targów będzie zależna od stanu epidemicznego.
Już teraz istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa.

Ponadto, pragniemy Państwa poinformować, że na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pod adresem   http://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-staze-praca2/Zglaszanie-ofert-praktyk-i-pracy istnieje możliwość umieszczania ofert praktyk i pracy w trybie ciągłym. Jest to usługa bezpłatna.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej usługi. Jest to  najprostszy i najszybszy sposób dotarcia do szerokiego grona studentów, szczególnie efektywny w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym kiedy to studenci intensywnie poszukują możliwości odbycia praktyk, będących integralnym elementem programu studiów.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z  Katalogiem poprzednich czyli XXVI Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków 

Zdjęcia z poprzednich edycji Targów znajdują się na stronie internetowej.

 

Pliki do pobrania :

  1. Instrukcja i wzory  
  2. Zamówienie                
  3. Wpis do katalogu – wersja polska   
  4. Wpis do katalogu – wersja angielska      

 Są dostępne na stronie

 

Informacji w sprawie uczestnictwa w targach udziela:

Dorota Myko

tel. 022 234 7081,

faks: 022 234 5885,

e-mail:  [email protected]

q