Zaproszenie na VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

 

w

Z a p r o s z e n i e

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez

Izbę Gospodarczą Gazownictwa wydarzeniu:

VIII  Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego,

który odbędzie się Łodzi w dniach 27-29 czerwca 2022 r

 

Tematem przewodnim Kongresu, jest:

„Rynek gazu w nowych realiach”

W trakcie poszczególnych sesji omówione zostaną m.in. tematy:

- Nowy model europejskich dostaw gazu.

- Stabilność i bezpieczeństwo systemu gazowego.

- Budowa gospodarki wodorowej, a rozwój przemysłu gazowniczego.

- Rozwiązania systemowe dla dostaw gazu.

- Technologie CCS/CCUS i ograniczenie emisji metanu.

- Otoczenie biznesowe gazownictwa.

 

W załączeniu: Agenda Kongresu oraz Formularz Zgłoszeniowy

Na zgłoszenia udziału przesłane na adres: [email protected] czekamy do 20 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Kongres.

Serdecznie zapraszamy!

 

BIURO IGG