Zaproszenie do udziału w XVIII edycji studiów MBA IGG

Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Gdańska Fundacja Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i IAE Aix – Marseille Graduate School of Management, jako instytucją walidacją zapraszają do udziału:

                                                      w XVIII edycji programu

                                        dyplomowych studiów menedżerskich:

                          EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

                                 dla firm sektora energetyczno - budowlanego

Program Master of Business Administration to studia łączące kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich, uzupełnione o zakres wiedzy dotyczący najważniejszych aspektów funkcjonowania branży energetycznej. Trenerzy, którzy są jednocześnie praktykami i ekspertami – kładąc nacisk na aspekt praktyczny poprzez interaktywne metody nauczania tworzą okazję do efektywnej wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy uczestnikami Programu.

Wykłady w ramach Programu Master of Business Administration odbywają się w języku polskim.

Studia trwają 4 semestry (dwa lata, ok. 20 zjazdów). Zajęcia odbywają się w Warszawie raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (czwartek-sobota) lub on-line w przypadku wystąpienia siły wyższej w tym np. pandemii i wprowadzonych przed administrację państwową w związku z tym obostrzeń. Grupa będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach wyjazdowych w obrębie znaczących inwestycji gazowniczych.

Koszt udziału w studiach za semestr wynosi:

8 000,00 zł + 23% VAT - dla firm członkowskich Izby Gospodarczej Gazownictwa,

8 700,00 zł + 23% VAT- dla pozostałych uczestników.

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać podczas webinarium IGG w dniu:

 21.09.2022 r. godz. 11.00 – 12.00

oraz na stronie IGG: Zaproszenie do udziału w XVIII edycji studiów MBA IGG | Izba Gospodarcza Gazownictwa www.igg.pl

Udział w webinarium realizowany jest na podstawie indywidualnych zgłoszeń: [email protected]

Wszystkich zainteresowanych studiami prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kwestionariuszem osobowym i wymaganymi załącznikami na adres e- mail: [email protected] .

Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do udziału.