Relacja fotograficzna z VIII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego