X rocznica prac Komitetu ds. Ryzyka

 cokolwiek

 

Podczas XIV Forum Obrotu, które odbyło się w dniach 5-7 września br. w Wiśle w Hotelu Crystal Mountain, świętowaliśmy X rocznicę prac Komitetu ds. Ryzyka.

W grudniu 2021 roku minęło dziesięć lat od powołania przy Izbie Rozliczeniowej Giełd
Towarowych S.A. Komitetu ds. Ryzyka. Przez te wszystkie lata Komitet opiniował,
rekomendował i inicjował rozwiązania, które przyczyniły się do rozwoju systemu
zabezpieczania i gwarantowania rozliczeń organizowanych przez IRGiT.

Izba Gospodarcza Gazownictwa przez te wszystkie lata uczestniczyła w
pracach Komitetu przyczyniając się do rozwoju oferty IRGiT oraz wzmacniania
bezpieczeństwa rynków towarowych.

Przy okazji powyższych wydarzeń szczególne podziękowania zostały złożone przedstawicielce Izby Gospodarczej Gazownictwa oddelegowanej do prac Komitetu, Pani Katarzynie Piłat.