Śniadanie doradcze „Jak skutecznie zwiększyć wynagrodzenie w kontraktach publicznych w dobie nadzwyczajnych wzrostów cen?” 27 października 2022

Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Kancelaria DWF Poland Jamka (firma członkowska PZPB), zaprasza na bezpłatne śniadanie doradcze „Jak skutecznie zwiększyć wynagrodzenie w kontraktach publicznych w dobie nadzwyczajnych wzrostów cen?”.

Spotkanie odbędzie się 27 października w formie hybrydowej – stacjonarnie w siedzibie DWF przy pl. Małachowskiego 2 i online na MS Teams i potrwa 2,5h – w godz. 9.00-11.30. Jest skierowane do członków zarządu, szefów działów realizacyjnych i prawnych, prawników wewnętrznych oraz claim managerów w firmach realizujących kontrakty publiczne.

W trakcie wydarzenia eksperci DWF Poland omówią, m. in.:

• Najistotniejsze doświadczenia praktyczne związane z procedowaniem w ostatnich miesiącach kilkunastu wniosków o zmianę wynagrodzenia w kontraktach publicznych oraz tego jak skutecznie przygotować tego rodzaju wniosek.

• Jakie mechanizmy zmiany realizowanych kontraktów publicznych przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. Tarcza Prawna), która jest na ostatnim etapie legislacyjnym i powinna niedługo wejść w życie.

• Jak mają wyglądać znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w nowych kontraktach publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy.

• Jak w drodze procedury wyjaśnień do SWZ albo w KIO powalczyć o zmianę klauzuli waloryzacyjnej, która zwiększy szanse na zachowanie ekwiwalentności wynagrodzenia i robót.

• Jakie mechanizmy waloryzacji wynagrodzenia dla zawartych kontraktów mniejszych, a także utrzymaniowych przewiduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

• Jak wnioski płynące z opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne oraz opinii Prokuratorii Generalnej RP o zmianie umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen mogą przekonać zamawiających publicznych do uznawania roszczeń wykonawców na etapie kontraktowym i niewdawania się w spór sądowy.

• Jak przygotować się do ewentualnego postępowania sądowego związanego z kosztami poniesionymi w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i jaka strategia może być korzystna.

Więcej szczegółów znajduje się w załączonym programie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.