Jeszcze milion złotych na dofinansowania do szkoleń dla MŚP i dużych firm

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA zaprasza mikro, małe, średnie i duże firmy z całej Polski działające w branży odzysk materiałowy surowców oraz posiadające wpisany do CEIDG lub KRS kod PKD z działu 38 (działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców) do skorzystania z 80% dofinansowania do szkoleń z zakresu m.in.:

  • budowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • planowania inwestycji,
  • zarządzania projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne,
  • posługiwania się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie,
  • zarządzania gospodarką odpadami,
  • efektywnego i asertywnego komunikowania się,
  • obsługiwania wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia,
  • eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - uprawnień elektrycznych G1, G2, G3.

Limit wsparcia (dofinansowanie) na 1 Pracownika wynosi 6 684 zł netto oraz może stanowić 80% wartości netto szkoleń. Przedsiębiorca wnosi 20% wkładu własnego. Limit na firmę (NIP) wynosi 160 000 zł netto.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania oraz zgłaszania się do projektu znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej projektu: https://www.marr.pl/odzysksurowcow/