Zaproszenie do udziału w warsztatach technicznych: A JEDNAK WODÓR! oraz DOKUMENTY STANDARYZACYJNE IGG

Warsztaty techniczne: A JEDNAK WODÓR! oraz DOKUMENTY STANDARYZACYJNE IGG, odbędą się w dniach 17 i 18 listopada b.r. w Krakowie.

Program warsztatów obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:

  1. Czy i jak gazownictwo zamierza wpisać się w strategię dotyczącą H2 na przykładzie PKN ORLEN S.A. Oddział Centralny PGNiG w Warszawie.
  2. Wodór w Polskim Systemie Przesyłowym w kontekście zapisów pakietu gazowo-wodorowego.
  3. Doświadczenia badawcze INiG-PIB w zakresie wodoru.
  4. Gazomierze mierzące mieszaniny gazu ziemnego z wodorem - komunikat w zakresie prowadzonych prac w COMMON S.A.
  5. Instalacja produkcji wodoru i metanu metodą mikrobiologiczną w Oddziale Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Dobrzelin - projekt w ramach konkursu BIOSTRATEG II.
  6. Dokumenty standaryzacyjne IGG.
  7. Zapisy standardów ST-IGG-4401, ST-IGG-4402 i ST-IGG-4403 dotyczące wodoru oraz wymagana jakościowe dla wodoru różnego przeznaczenia.
  8. Projekt wytycznych ST-IGG-4501 Wymagania przy projektowaniu i budowie infrastruktury do transportu paliw gazowych z domieszką wodoru.
  9. Wodór jako sposób na dekarbonizację w przemyśle motoryzacyjnym.
  10. Elektrolizery; Ogniwa paliwowe; Zbiorniki ciśnieniowe; Hybrydowy system zasilania z ogniwem paliwowym; Sorpcja wodoru; Granice palności mieszanki GZ z wodorem; Normalna szybkość spalania mieszanki GZ z wodorem; Porównanie płomieni.

Część seminaryjna odbędzie się w hotelu Wyspiański (31-033 Kraków, Westerplatte St. 15), natomiast część techniczna na terenie AGH (Wydział Energetyki i Paliw, 30-050 Kraków, Władysława Reymonta 19).

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Warsztatach w terminie do dnia 14 listopada 2022 r., na adres mailowy: [email protected]

Szczegółowy program w załączniku

Serdecznie zapraszamy do udziału.