Zaproszenie na webinarium IGG 21 Listopada 2022

Istotne zmiany dla zarządów i RN spółek akcyjnych

zmiany zasad odpowiedzialności członków zarządów o RN wszystkich spółek

kapitałowych – perspektywa prawna i podatkowa podatkowa, a także

ubezpieczeniowa w obszarze transferu ryzyka

 

13 października 2022 r. weszła w życie reforma Kodeksu spółek handlowych. Jest istotna dla każdej spółki
kapitałowej i jej zarządu oraz rady nadzorczej.
Obejmuje:

 • nowe zasady obowiązku informacyjne zarządów wobec rad nadzorczych,
 • nowe obowiązki nadzorcze i sprawozdawcze dla rad nadzorczych,
 • obowiązek opracowania kierunków działalności spółki oraz wprowadzenia narzędzi compliance,
 • zmienione przesłanki odpowiedzialności cywilnej członków organów wobec spółki oparte na biznesowej ocenie sytuacji.

Reformę KSH śledzimy od początku prac nad nowymi rozwiązaniami, biorąc udział w procesie legislacyjnym,
a także porównując ją do rozwiązań zagranicznych aby z nich czerpać doświadczenia, które można będzie
przełożyć na polskie realia korporacyjne.

Celem Webinaru jest przedstawienie:

 • nowych zasad corporate governance pomiędzy zarządami oraz radami nadzorczymi spółek w grupie oraz
  spółek nie tworzących takiej struktury,
 • nowych obowiązków zarządów i rad nadzorczych,
 • wpływu wprowadzenia zasady biznesowej oceny sytuacji na odpowiedzialność majątkową członków
  zarządów,
 • podatkowego wymiaru reformy,
 • możliwości transferu ryzyka związanego z odpowiedzialnością członków władz spółek kapitałowych.

Plan webinaru:

 1. Aktywizacja rad nadzorczych – nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych oraz zarządów,
 2. Uprawnienia rady nadzorczej spółki dominującej w grupie spółek,
 3. Obowiązki zarządu względem rady nadzorczej,
 4. Nowe zasady liczenia kadencji i mandatu,
 5. Skutki podatkowe reformy w zakresie prawa grup spółek,
 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (D&O).
 cokolwiek

Marcin Chomiuk
Radca prawny
Partner

[email protected]

 cokolwiek

Michał Jagielski
Ekspert podatkowy
Co-Head of Tax

[email protected]

 cokolwiek

Krzysztof Olejarczyk
Manager ds. Ubezpieczeń
Odpowiedzialności Cywilnej
Polskie Centrum Brokerskie

[email protected]

 

Kancelaria JDP – jesteśmy ekspercką, niezależną kancelarią prawną zorientowaną na osiąganie celów
biznesowych naszych klientów.
Łączymy dogłębną wiedzę z praktycznym doświadczeniem i zaangażowaniem, świadcząc usługi prawne
najlepszej jakości. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym i doradztwie prawnym dla wybranych
branż. Wiele wygranych przez nas spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami mającymi realny
wpływ na gospodarkę.
Oferujemy doradztwo prawne najwyższej jakości dedykowane wybranym branżom. Pracujemy
w szczególności dla firm z sektorów: finansowego, nowoczesnych technologii, produkcji, infrastruktury,
transportu, usług profesjonalnych.

Polskie Centrum Brokerskie – jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.
Oferuje wyspecjalizowane usługi brokerskie we wszystkich obszarach ubezpieczeń, koncentrując swoje
działania wyłącznie na interesach i potrzebach klienta. Spółka oferuje optymalne rozwiązania
ubezpieczeniowe, dopasowane do potrzeb klientów. Kompleksowa oferta obejmuje doradztwo
i pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz usługi brokera reasekuracyjnego. Wiedza i doświadczenie
ubezpieczeniowe ekspertów sprawia, iż Polskie Centrum Brokerskie jest zaufanym partnerem dla
najbardziej wymagających klientów. Eksperci Polskiego Centrum Brokerskiego doskonale znają specyfikę
i potrzeby przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej, a także klientów, reprezentujących różnorodne
branże, co pozwala na implementację odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych.

Link do rejestracji Istotne zmiany dla zarządów i RN spółek akcyjnych (clickmeeting.com)

Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Akceptujemy tylko uczestników logujących
się z domen firmowych. Udział w webinarze jest bezpłatny.