Sympozjum IGG w Zakopanem 2023

SYMPOZJUM 

"Gazownictwo w dobie zmian"

 

Zakopane, 13 - 15 stycznia 2023 r.

(Hotel Nosalowy Dwór, ul. Oswalda Balzera 21d)

 

W dniach 13-15 stycznia 2023 roku w Zakopanem   Izba Gospodarcza Gazownictwa organizuje cykliczne Sympozjum.

Tematem przewodnim styczniowego spotkania jest „Gazownictwo w dobie zmian”.

 

Celem spotkania jest wymiana – w gronie znanych i cenionych ekspertów i praktyków, jak również przedstawicieli urzędów centralnych, instytutów badawczych i technicznych uczelni wyższych, przedstawicieli czołowych spółek branżowych - informacji, doświadczeń i poglądów dotyczących:

  • Kierunków reformy gazownictwa w strategii UE i legislacji polskiej w tym m.in. REPowerEU; wpływ nowych uwarunkowań na rolę gazu ziemnego w transformacji; stan prac legislacyjnych dotyczących FF55 oraz Pakiet Gazowy; zastąpienia dostaw z Rosji innymi źródłami dostaw; nowe regulacje unijne tzw. kryzysowe w tym m.in. magazynowa ws. redukcji zużycia gazu, redukcji zużycia energii; stan prac legislacyjnych dotyczących regulacji krajowych w tym m.in.: OZE, biometan, wodór oraz wpływ regulacji unijnych na politykę klimatyczną.
  • Przyszłości dla multienergetyki w tym m.in. miks energetyczny, megatrendy w energetyce, ślad węglowy, światowe trendy w transformacji energetycznej, innowacje w sektorze rafineryjnym, infrastruktura przesyłowa i wpływ wodoru na materiały i urządzenia.
  • Wieloaspektowych działań gazownictwa w nowych warunkach gospodarczych w tym m.in. gazy odnawialne jako remedium na kryzys energetyczny; gospodarka nisko- i zeroemisyjna w optyce branży gazowniczej oraz realizacja „zazieleniania” gazownictwa w projektach firm z branży.

 

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza.

Decyduje kolejność zgłoszeń - ilość miejsc ograniczona.