Konferencja IGG „Normalizacja i standaryzacja jako niezbędne regulacje techniczne XXI wieku”

Szanowni Państwo,

 

Izba Gospodarcza Gazownictwa ma zaszczyt zaprosić na Konferencję

 

„Normalizacja i standaryzacja jako niezbędne regulacje techniczne XXI wieku”

 

która odbędzie się 27.04.2023 r., w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, w Muzeum Gazownictwa.

 

W wydarzeniu wezmą udział Prezesi największych polskich firm z branży gazowniczej oraz Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 

Konferencja będzie poświęcona niezbędnym we współczesnym świecie regulacjom technicznym oraz roli, jaką pełnią w stale rozwijającej i zmieniającej się gospodarce. Izba Gospodarcza Gazownictwa w ramach swojej podstawowej działalności na rzecz zrzeszonych w niej podmiotów oraz całej polskiej branży gazowniczej opracowuje powszechnie wykorzystywane standardy techniczne, a jej przedstawiciele biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dokumenty standaryzacyjne dla całej branży są tworzone dla ujednolicenia wymagań technicznych i uporządkowania systemu regulacji w przypadku braku normatywnych rozwiązań lub niepełnego ich zakresu.

Konferencja jest też zaprezentowaniem ważnej roli, jaką odgrywa standaryzacja i normalizacja, jej wpływu na branżę energetyczno-gazowniczo-paliwową oraz aktualną informacją o zmianach zachodzących w tym obszarze.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym na adres [email protected] w terminie do 17 kwietnia 2023 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję.